CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کاربرد کود های زیستی بر عملکرد دانه و گل گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)

عنوان مقاله: بررسی کاربرد کود های زیستی بر عملکرد دانه و گل گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L.)
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_257
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واح
رضا برادران، - استادیار دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند

خلاصه مقاله:
به جهت بررسی اثر کودهای زیستی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی همیشه بهار آزمایشی بصورت فاکتوریل با استفاده از فاکتورهای کمپوست ( بدون کود آلی، کمپوست زباله شهری، کودآلی گرانوله و ورمی کمپوست) و کود فسفاته زیستی ( تلقیح و عدم تلقیح) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 8 تیمار و 3 تکرار در سال 1389 به اجرا درآمد. مقایسه میانگین ها توسط آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال پنج درصد انجام شد. نتایج حاکی از آن بود که کود فسفات زیستی دارای اثر معنی داری بر روی شاخص برداشت گل بود ولی اثر معنی داری بر دیگر صفات ایجاد نکرد. مصرف کمپوست تاثیر معنی داری بر صفات عملکرد گل خشک، عملکرد بذر، عملکرد بیوماس کل بادانه و شاخص برداشت گل گذاشت اما بر صفات عملکرد بیوماس کل با گل و شاخص برداشت بذر اختلاف معنی داری ایجاد نکرد. در اکثر صفات تیمار ورمی کمپوست به همراه کود فسفاته بارور 2- دارای بیشترین مقادیر بدست آمده بود که برروی افزایش عملکرد دانه و گل همیشه بهار اثر مثبت گذاشت.

کلمات کلیدی:
کود فسفات زیستی،کمپوست زباله شهری،کودآلی گرانوله،ورمی کمپوست،همیشه بهار

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_257.html