CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر فواصل مختلف ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus L.)

عنوان مقاله: بررسی اثر فواصل مختلف ردیف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد کلزای پاییزه (Brassica napus L.)
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_289
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید جمال موسوی - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
حسین باقری - دانشجوی دکتری زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

خلاصه مقاله:
به منظور تعیین اثرات فواصل ردیف کاشت بر سه رقم کلزای پائیزه و بررسی اجزاء عملکرد آنها در شرایط تیمارهای مورد آزمون فاصله کاشت و رقم،آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار که در آن فاصله زرفام ، ( H19 , goliath 40 و 50 سانتی متری و نیز رقم در 3 سطح شامل: لاین جدید( تلاقی دو رقم ، کاشت در 3 سطح: 30 و پهناب جویبار در مزرعه پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس در سال زراعی 1389 انجام شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس ساده نشان داد که اثر رقم و فاصله کاشت بر عملکرد دانه،ارتفاع گیاه ،تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد خورجین در بوته معنی دار بوده است همچنین اثر متقابل فاصله کاشت و رقم بر صفات مذکور تاثیر معنی داری نداشته است. بیشترین عملکرد می باشد و از مرکز تحقیقات استان مازندران H دانه در هکتار را ارقام پهناب جویبار و لاین جدید که تلاقی دو رقم گلیاث و 19 معرفی شده است و برای اولین بار در منطقه کشت می شده، با عملکرد 2599 و 2568 کیلوگرم در هکتار بدست آوردند و با توجه به تفسیر تجزیه واریانس و توزیع میانگین ها در تست دانکن این اختلاف عملکرد بین دو رقم معنی دار نبوده و با تراکم 40 تا 50 بوته در متر مربع در منطقه مورد آزمایش توصیه به کاشت می شود.

کلمات کلیدی:
کلزای پاییزه، عملکرد و اجزای عملکرد، ارقام و فاصله کاشت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_289.html