CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت دانه ای( رقم 7)

عنوان مقاله: تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت دانه ای( رقم 7)
شناسه (COI) مقاله: NCAAGRI01_310
منتشر شده در همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم جاسمی - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران
سرالله گالشی - استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین عجم نوروزی - استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، گرگان ایران

خلاصه مقاله:
به منظور مطالعه اثر مقادیر کود نیتروژن بر عملکرد واجزاء عملکرد ذرت دانه ای (رقم 704 ). آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار آزمایشی در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی دانشگاه آزاداسلامی واحد گرگان ، در سال 1389 اجرا گردید به منظور تعیین عملکرد دانه در زمان رسیدگی فیزیولوژیکی 8 بوته از ردیف میانی و برای اندازه گیری اجزاء عملکرد بوته ها را به طور تصادفی از هر کرت انتخاب وتعداد ردیف در بلال،تعداددانه در ردیف بلال و تعداد دانه در بلال شمارش و همچنین وزن هزار دانه مشخص گردید .نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که اثر نیتروژن ، بر صفات از قبیل عملکرد دانه، شاخص برداشت، وزن هزار دانه،تعداد دانه در بلال،ماده خشک در سطح پنج درصد و تعداد ردیف دانه،شاخص سطح برگ، عملکرد بیولوژیک، اندازه چوب بلال، وزن خشک برگ، در سطح یک درصد معنی دار بود.

کلمات کلیدی:
ذرت، نیتروژن ،عملکرد دانه،اجزاءعملکرد دانه.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCAAGRI01-NCAAGRI01_310.html