CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی علل ریشه ای وقوع پیشامد نامطلوبخروج قطار از ایستگاه و ورود به قطعه خط در هنگام اشغال بودن آن:با استفاده از رویکرد فازی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا

عنوان مقاله: ارزیابی علل ریشه ای وقوع پیشامد نامطلوبخروج قطار از ایستگاه و ورود به قطعه خط در هنگام اشغال بودن آن:با استفاده از رویکرد فازی تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا
شناسه (COI) مقاله: NCCE06_0687
منتشر شده در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدعلی رضوانی - استادیار، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ا
احسان جعفریان - دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی راه آهن، دانشگاه علم و صنعت ای

خلاصه مقاله:
خروج قطار از ایستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط، پیشامدی نامطلوب و ناخواسته می باشد که در نتیجه ترکیب های مختلفی از خراب یهای سخت افزاری، خرابی های نرم افزاری و خطاهای انسانی رخ م یدهد و به صورت بالقوه م یتواند هزینه های هنگفت جانی، مالی و اعتبار یای را به سازمان بهره بردار تحمیل نماید. این مقاله پیشامد مذکور را با هدف شناسایی و ارزیابی علل و مسیرهای علّی به وجود آورنده آن، با استفاده از رویکرد فازی تکینک تجزیه و تحلیل درخت خطا، مورد ارزیابی قرار م یدهد. برای این منظور، ابتدا تکنیک تجزیه و تحلیل درخت خطا به صورت کلی معرفی م یشود و فرآیند ایجاد و ارزیابی آن در محیط فازی مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ضمن شرح کلیات مسأله مورد بررسی، نمودار درخت خطای پیشامد نامطلوب خروج قطار از ایستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط ایجاد گردیده و این نمودار با هدف تعیین احتمال وقوع پیشامد مذکور و تفسیر اهمیت برش های حداقل و پیشام دهای پایانی مختلف مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. مدلسازی و تحلیل ارائه شده در این مقاله، از طریق فراهم آوردن دیدی پرجزئیات از علل بالقوه پیشامد نامطلوب خروج قطار از ایستگاه در هنگام اشغال بودن قطعه خط، تحلیل گر را در اتخاذ راه کارهای مناسب و کارآ جهت تقلیل ریسک متناظر با آن یاری می رساند

کلمات کلیدی:
ارزیابی ریسک، ورود به قطعه خط اشغال، تجزیه و تحلیل درخت خطا، منطق فازی، معیارهای اهمیت فازی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCCE06-NCCE06_0687.html