CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی به فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) درمنطقه نفتی بهرگان خلیج فارس

عنوان مقاله: بررسی آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان نشانگر زیستی آلودگی به فلزات سنگین (نیکل، وانادیوم و کبالت) درمنطقه نفتی بهرگان خلیج فارس
شناسه (COI) مقاله: NCEEE01_075
منتشر شده در کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط زیست و انرژی ایران در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

شوکا فصل بهار - کارشناس ارشد آلودگی های محیط زیست، داانشکده محیط زیست و انرژی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران
مژگان امتیاز جو - عضو هیئت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، واحد تهران شمال دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

خلاصه مقاله:
خلیج فارس مهمترین آبراهه ی حیاتی خاورمیانه است و از این رو بارناکل به عنوان یکی از بیواندیکاتورها می تواند ابزار مناسبی جهت بررسی میزان مواد آلاینده وارد شده به بدن آبزیان و محیط زیست آنها محسوب شود. از آنجا که برخی از آلاینده های می توانند سبب تنش های اکسایشی در ارگانیسم های آبزی شوند، تغییرات سطح آنزیم کاتالاز در بارناکل (Tetraclita rufotincta) به عنوان ن شانگر زیستی انتخاب و در 6 ایستگاه منطقه ی نفتی بهرگان واقع در خلیج فارس، همراه با نمونه های آب دریا جهت اندازه گیری نیکل، وانادیوم و ک بالت جمع آوری گردید. همچنین سنجش تغییرات سطح آنزیمی با استفاده از کیت و الیزاریدر انجام و با استفاده از SPSS و ضریب همبستگی بین آنزیم کاتالاز و فلزات وانادیوم، نیکل و کبالت سنجش گردید. بر اساس آنالیز انجام شده، فقط عنصر وانادیوم ضریب همبستگی معنی دار منفی (r=0/76) را با تغییرات سطح آنزیم ویژه کاتالاز نشان داد.

کلمات کلیدی:
آنزیم کاتالاز، نشانگر زیستی، فلزات سنگین، بارناکل، خلیج فارس

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCEEE01-NCEEE01_075.html