CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برآورد برخی از ویژگیهای خاک های جزیره هرمز به کمک طیف سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک

عنوان مقاله: برآورد برخی از ویژگیهای خاک های جزیره هرمز به کمک طیف سنجی مرئی مادون قرمز نزدیک
شناسه (COI) مقاله: NCEGIT01_188
منتشر شده در اولین کنفرانس ملی مهندسی فناوری اطلاعات مکانی در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

روح اله دستورانی - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران
حسینعلی بهرامی - دانشیار گروه خاک شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران

خلاصه مقاله:
تعیین خصوصیات خاک نقش مهمی در برنامه ریزی و مدیریت اراضی منطقه دارد و از طرفی تعیین این خصوصیات با استفاده از روش های معمول آزمایشگاهی زمان بر و هزیه بر است هدف از این تحقیق براورد برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک های جزیره هرمز با استفاده از بازتاب های طیفی مرئی و مادون قرمز نزدیک 2500-350نانومتر به کمک روش های رگرسیون حداقل مربعات جزئی PLSR بود به این منظور تعداد 57 نمونه خاک جمع اوری و پس از اندازه گیری طیف های هر نمونه خاک خصوصیاتی همچون pHو هدایت الکتریکی EC و مقدار کربن آلی در ازمایشگاه به روش های معمول اندازه گیری شد سپس ارتباط بین داده های طیف و ویژگی های مذکوور با استفاده از نرم افزار Unscramber بررسی شد با استفاده از اماره های همچون ضریب تبیین r2 و ریشه میانگین مربعات خطا RMSEنتایج مورد ارزیابی قرار گرفت بر اساس نتایج حاصل از راستی آزمایی مدل مقدار ضریب r2 برای کربن آلی pHوEC به ترتیب برابر با 0/44،0/51،0/98 به دست امد این نتایج نشان می دهد که براورد ویژگی های مذکور خاک به روش طیف سنجی می تواند به عنوان یکی از روش های غیر مستقیم و کم هزینه مدنظر قرار گیرد

کلمات کلیدی:
جزیره هرمز،طیف سنجی مرئی-مادون قرمز،رگرسیون حداقل مربعات،کربن آلی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCEGIT01-NCEGIT01_188.html