CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اتنوبوتانی منطقه تنگ داراب بخش مرکزی شهرستان کوهدشت

عنوان مقاله: بررسی اتنوبوتانی منطقه تنگ داراب بخش مرکزی شهرستان کوهدشت
شناسه (COI) مقاله: NCER04_164
منتشر شده در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

بهزاد محمدی - کارشناس ارشد سیستماتیک گیاهی دانشگاه لرستان
حامد خدایاری - استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه لرستان
الهام رودی - دانشجوی دکتری سیستماتیک گیاهی دانشگاه لرستان

خلاصه مقاله:
در این تحقیق که به منظور شناسایی گیاهان دارویی منطقه تنگ داراب واقع در جنوب بخش مرکزی شهرستان کوهدشت انجام گرفت.در ابتدا بر اساس بررسی های مقدماتی ،تعیین حوزه مورد مطالعه و نقشه های توپوگرافی در مدت زمان مناسب گیاهان این منطقه جمع آوری شدند و با استفاده از منابع معتبر گیاه شناسی از جمله فلور ایران (اسدی و همکاران،1385،1367) ؛فلور خوزستان (مظفریان،1377) ،فلور رنگی قهرمان (قهرمان 1387-1375) فلور ایرانیکا (1963-2005 ، Rechinger ) و سایر منابع گیاهان دارویی شناسایی شدند.بررسی انجام شده نشان داد که در منطقه مورد مطالعه 58 تیره و 175 گونه گیاهی وجود دارد. که از مهمترین تیره های منطقه Asteraceae با 23 گونه Legouminosae با 20 گونه Lamiaceae با 15 و Apiaceae با 11 و دو خانواده Poaceae و Rosaceae هر کدام با 10 گونه می توان اشاره کرد. از بزرگترین جنس های گیاهی منطقه مورد مطالعه می توان به ترتیب به جنس های Asragalus با 5 گونه Vicia و Medicago هر کدام با سه گونه،و Pistacia و Ferula هر کدام با 2 گونه اشاره نمود. از نظر شکل زیستی(33/71)درصد تروفیت ،و (23)درصد همی کریپتوفیت و (20) درصد فانروفیت، و (8/58) درصد کریپتوفیت،و (5/71) درصد ژئوفیت هستند. و از لحاظ پراکنش جغرافیای 80 درصد (ایرانی-تورانی) و 2/85 درصد (ایرانی-تورانی و صحرا -سندی) ،(جهان وطنی،ایرانی-تورانی و اروپا سیبری،ایرانی-تورانی و مدیترانه ای و صحرا -سندی) ،هرکدام 4 درصد ،و (ایرانی-تورانی و مدیترانه ای) 1/71 درصد، و (ایرانی-تورانی،مدیترانه ای ،اروپا-سیبری)،3/42 درصد را به خود اختصاص می دهند.

کلمات کلیدی:
فلور،پراکنش جغرافیای،شکل زیستی،کوهدشت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCER04-NCER04_164.html