CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رابطه ساده و چندگانه بین کمروئی، ترس از موفقیت و کمالگرایی دردانشجویان دختر شهر اهواز

عنوان مقاله: رابطه ساده و چندگانه بین کمروئی، ترس از موفقیت و کمالگرایی دردانشجویان دختر شهر اهواز
شناسه (COI) مقاله: NCFAMILYHEALTH01_051
منتشر شده در اولین همایش ملی بهداشت خانواده و اصلاح شیوه زندگی در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

سحر صفرزاده - دانشجوی دکتری روانشناسی عمومی و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مریم شاهنده -

خلاصه مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی رابطه ساده و چندگانه بین کمروئی، ترس از موفقیت و کمال گرایی در دانشجویان دخترشهر اهواز بود. نمونه آماری 120 نفر بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه کمرویی، ترس از موفقیتFOSS) و کمال گرایی اهواز، استفاده شد. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری در سطح معناداری p<0/000 نشان داد که در دانشجویان دختر بین کمروئی با ترس از موفقیت و کمال گرایی رابطه معنادار وجود دارد و همچنین بین این سه مؤلفه، رابطه چندگانه معنادار دیده می شود. در عین حال از بین متغیرهای پیش بین، متغیر ترس از موفقیت پیش بینی کننده مناسبتری برای متغیر ملاک کمروئی می باشد

کلمات کلیدی:
کمروئی - ترس از موفقیت - کمال گرایی - دانشجویان دختر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCFAMILYHEALTH01-NCFAMILYHEALTH01_051.html