CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله اثر جهانی شدن اقتصاد و تجارت بر رشد اقتصادی مدل خود توضیحی برداری

عنوان مقاله: اثر جهانی شدن اقتصاد و تجارت بر رشد اقتصادی مدل خود توضیحی برداری
شناسه (COI) مقاله: NCFPIE01_031
منتشر شده در اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران با رویکرد حمایت از تولید ملی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

اعظم عاشورزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
محدثه مقدسی - دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد
سیدعبداله رضوی - دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

خلاصه مقاله:
در این مطالعه به بررسی اثرات جهانی شدن اقتصاد و تجارت خارجی بر روی رشداقتصادی با استفاده از مدل خودتوضیح برداری ) VAR ( به منظور تفکیک آثار کوتاه مدت و بلند مدت پرداخته شده است. برای بررسی این رابطه با استفاده از تعریفشاخص باز بودن اقتصاد، داده های سالانه صادرات، واردات و تولید ناخالص داخلی طی دوره 1390-1357 به تجزیه و تحلیل - اثرات متقابل پویا از تکانههای ایجاد شده در الگو با استفاده از تجزیه واریانس خطای پیشبینی ) FEVDs ( و توابع عکسالعملآنی ) IRFs ( انجام گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در کوتاه مدت جهانی شدن اقتصاد اثر ناچیزی بررشد اقتصادی می گذارد ولی در بلند مدت اثر آن بر رشد اقتصادی )حدود 10 درصد( می باشد. در کوتاه مدت جهانی شدن اقتصاد تاثیر ناچیزی بر اقتصاد دارد اما با گذشت زمان جهانی شدن می تواند تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته باشد

کلمات کلیدی:
مدل خود توضیح برداری ، شاخص باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی، جهانی شدن اقتصاد، تجارت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCFPIE01-NCFPIE01_031.html