CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان با دو رویکرد سبک رهبری و ماهیت شغل در سازمان آب و فاضلاب کاشان

عنوان مقاله: بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان با دو رویکرد سبک رهبری و ماهیت شغل در سازمان آب و فاضلاب کاشان
شناسه (COI) مقاله: NCOMAA02_034
منتشر شده در دومین همایش ملی مدیریت و حسابداری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهه ارباب - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - داخلی، دانشگاه آزاد اسلامی نراق، نراق، ایران

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش بررسی نگرش کارکنان نسبت به سازمان با دو رویکرد سبک مدیریت و ماهیت شغل در بین کارکنان سازمان آب و فاضلاب کاشان می باشد. نگرش شغلی مفهومی است که تصورات مثبت و منفی فرد درباره کار و جنبههای مختلف محیط کاریاش را نشان میدهد. وجود نگرش خوب و مثبت در کسب فردی و سازمانی اهمیت دارد. پژوهش در مورد نگرش کارکنان سازمان موجب می شود تا مدیران از نظرات و انتظارات آن ها نسبت به شغل خود، وظایف محوله و جوسازمان آگاه شوند و دریابند که آیا سیاست و رویه ای که به اجرا در میآورند از دیدگاه کارکنان منصفانه است یا خیر. با توجه به موضوع و اهداف مورد بررسی در این پژوهش از روش توصیفی با رویکرد پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کارکنان سازمان آب و فاضلاب کاشان می باشند. با توجه به تعداد جامعه پژوهش، براساس جدول مورگان 100 نفر از کارمندان سازمان آب و فاضلاب شهرستان کاشان انتخاب گردیدند، درضمن روش نمونهگیری به صورت تصادفی ساده انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پژوهش از شاخصهای آمار توصیفی و استنباطی در محیط نرم افزاری، استفاده شده است. دراین پژوهش از آزمون کروسکال والیس و کولموگروف -اسمیرنف دو نمونه - ای استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل شده می توان اینگونه بیان کرد که ماهیت شغل کارکنان و سبک مدیریت در سازمان بر نگرش کارکنان نسبت به سازمان تأثیرگذار است.

کلمات کلیدی:
نگرش کارکنان، ماهیت شغل، سبک مدیریت

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCOMAA02-NCOMAA02_034.html