CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تنوع ژنتیکی و مکانیزم بیماریزایی باکتری (Xanthomonas citri subsp. citri (Xcici عامل شانکر باکتریایی مرکبات به لحاظ الزامات پدافندی در برابر تهدیدات بیولوژیک احتمالی

عنوان مقاله: بررسی تنوع ژنتیکی و مکانیزم بیماریزایی باکتری (Xanthomonas citri subsp. citri (Xcici عامل شانکر باکتریایی مرکبات به لحاظ الزامات پدافندی در برابر تهدیدات بیولوژیک احتمالی
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0123
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

رعنا روحانی تازیانی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- گروه بیوتکنولوژی گیاهی (NIGEB)، تهران- ایران - دانشگاه تربیت مدرس-دانشکده کشاورزی،گروه بیوتکنولوژی،
طناز گودرزی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- گروه بیوتکنولوژی گیاهی (NIGEB)، تهران- ایران
حسین سلطانی نژاد - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- گروه بیوتکنولوژی گیاهی (NIGEB)، تهران- ایران
سیدمهدی علوی - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری- گروه بیوتکنولوژی گیاهی (NIGEB)، تهران- ایران

خلاصه مقاله:
شانکر آسیایی از جمله بیماری های مهم مرکبات در جهان به شمار می رود که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات وارد می سازد. در ایران نیز این بیماری از بیماریهای قرنطینه ای محسوب شده که در کنار جاروک لیموترش و ویروس تریستزا، سهم مهمی در کاهش کیفیت و کمیت محصول مرکبات ایفا می کند. باکتری عامل این بیماری (Xanthomonas citri subsp. citri (Xcici بر اساس دامنه میزبانی ، با دو پاتوتیپ مشخص شده است: پاتوتیپ A که قادر به ایجاد علائم بیماری روی کلیه واریته های مرکبات می باشد و پاتوتیپ *A که از نواحی مختلف آسیا و ایران معرفی شده و دارای دامنه میزبانی محدود به لیمو ترش است. در این تحقیق 139 جدایه عامل شانکر باکتریایی جدا شده از درختان لیموترش آلوده از استانهای هرمزگان، سیسستان و بلوچستان، فارس و کرمان به علاوه یک جدایه استاندارداز کلکسیون جهانی بر اساس الگوی حاصل از نشانگر rep-PCR جهت بررسی تنوع ژنتیکی مورد مطالعه قرار گرفتند.همچنین جهت بررسی برهمکنش میزبان-باکتری، بیان 16 ژن کاندیدا که در استفرار سیستم ترشحی تیپ (T3SS: Type III Secretion System) III و در بیماری زایی Xanthomonas citri subsp. citri نقش دارند در شرایط درون گیاهی و با استفاده از آنالیزهای RT-PCR و Real-Time -PCR مورد مطالعه قرار گرفت که نتایج بیانگر وجود تفاوت دربیان برخی از ژنها در جدایه ایرانی مورد مطالعه، نسبت به جدایه استاندارد می باشد. بر اساس نتایج حاصل از آزمون rep-PCR نیز، تنوع ژنتیکی قابل ملاحظه ای در بین سویه های ایرانی، به خصوص در منطقه سیستان و بلوچستان وجود دارد. همچنین آزمون های بیماریزایی انجام گرفته و مشاهدات میدانی اخیر، وجود جدایه هایی با دامنه میزبانی وسیع تر از لیموترش را در ای ران تایید می کنند. بنابراین نتایج، نه تنها لیموترش بلکه سایر گونه های مرکبات ایران در صورت شرایط مساعد محیطی در معرض خطر شیوع وسیع این بیماری می باشند و رعایت نشدن مسایل قرنطینه ای به راحتی می تواند شیوع این بیماری را به مناطق شمالی کشور، که تاکنون گزارشی از آلودگی از آنها دریافت نگردیده است، را در پی داشته باشد.

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0123.html