CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر اللوپاتیک عصاره آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد بذوردم روباهی و خردل وحشی

عنوان مقاله: بررسی اثر اللوپاتیک عصاره آفتابگردان بر جوانه زنی و رشد بذوردم روباهی و خردل وحشی
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0163
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه صادقی - آموزش و پرورش اسلامشهر
زهیر یعقوبی اشرفی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، باشگاه پژوهشگران جوان
صدیقه صادقی - آموزش و پرورش اسلامشهر

خلاصه مقاله:
عصاره آبی گیاه آفتابگردان دارای خواص بازدارنده (دگر آسیبی) بر روی جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاهان دیگر می باشد،که این ویزگی را می توان در برنامه مدیریت علفهای هرز به کار گرفت. بدین منظور مجموعه پژوهش های در آزمایشگاه وگلخانه جهت بررسی کارآیی این عصاره بر روی دو گیاه دم روباهی و خردل وحشی انجام گرفت. مطالعه نتایج پژوهشنشان داد، که آفتابگردان اثراتی مشابه برخی علفکشها داشته و جوانه زنی بذر هر دو علف هرز با افزایش غلظت عصاره آفتابگردان کاهش نشان داد و رابطه دوز پاسخ (دوز -رسپانس) مشاهده شد. در دوز پاسخ منحنی اطلاعات در مورد LC50و غلظت آستانه عصاره آفتابگردان اارائه شده است و که می تواند برای مطالعات آینده مفید باشد. علاوه بر این عصارهآفتابگردان ریشه و طول ساقه و وزن خشک گیاهچه هر دو علف های هرز را تحت تاثیر قرار داد. اثر بازدارنگی بر ریشهبیشتر از ساقه بود. مشاهدات مشابه زمانی که علف های هرز آزمون در خاک اصلاح شده با غلظت های مختلف آفتابگردانرشد کرده بودند ساخته شد. علاوه بر این به رشد، کاهش محتوای کلروفیل برگ در نهال رو به رشد وجود دارد .همچنیناز دست دادن آب در گونه های علف هرز ایجاد می شود .بنابراین، این مطالعه نشان می دهد که آفتابگردان اعمال اثرمهاری بر روی رشد و توسعه از هر دو علف های هرز است و می تواند بیشتر به عنوان یک علف کش برای استراتژی هایمدیریت علف هرز در آینده مورد بررسی است.

کلمات کلیدی:
آفتابگردان، فعالیت علفکشی، رابطه دز -پاسخ، رشد گیاهچه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0163.html