CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بهینه سازی کارایی مصرف آب در کشت گلخانه ای کاهو (Lactuca sativa.romine) در شرایط سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از دستگاه TDR

عنوان مقاله: بهینه سازی کارایی مصرف آب در کشت گلخانه ای کاهو (Lactuca sativa.romine) در شرایط سیستم آبیاری قطره ای با استفاده از دستگاه TDR
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0177
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علیرضا هوشمندزاده - دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومند نسب - استاد تمام و عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدالرحیم هوشمند - دانشیار و عضو هیات علمی گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
ناصر عالم زاده انصاری - استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه گروه باغبانی دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
تحقیق حاضر با هدف افزایش کارایی مصرف آب در کشت کاهو در شرایط گلخانه ای در منطقه خوزستان می باشد.گلخانه مورد نظر واقع در دانشگاه شهید چمران اهواز بود.تعداد 4 سکو درون گلخانه با ابعاد 3/5 در 1/5 متر به این کار اختصاص داده شد و سیستم آبیاری قطره ای با نوارهای تیپ دریپدار با فواصل قطره چکان 20 سانتیمتر و قطره لوله 20 میلیمتر و ضخامت 175 میکرون قبل از کشت در محل سکوها کارگذاری شد. 6 آبان ماه 1391 کشت بذر برای تولید نشا انجام شد و 2 اسفند 1391 برداشت محصول صورت گرفت. تاثیر دو دور آبیاری 1 روز و 2 روز و دو سطح آبی اری 100 درصد و 80 درصد نیاز آبی گیاه بر روی عملکرد کاهو مورد بررسی قرار گرفت.برای تعیین نیاز آبی روزانه از دستگاه TDR و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.کارایی مصرف آب،وزن تر،وزن خشک و ارتفاع کاهو به عنوان معیار مقایسه برای هر تیمار انتخاب شد.پس از تحلیل آماری نتیجه شد که در وزن تر و ارتفاع بوته اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد رخ نداد و این خبر خوشی برای بخش آبیاری منطقه می باشد که می توانند با مصرف مقادیر کمتری آب به محصولی قابل توجه برسند.اما تیمارها در بیوماس(وزن خشک) گیاه موثر بوده و تیمارهای 100 درصد اختلاف معنی داری با تیمار 80 درصد 1 روز داشتند.همچنین بهترین کارایی مصرف آب در تیمار 80 درصد نیاز آبیاری با دور 2 روز به میزان 24/8 و کمترین در تیمار 100 درصد نیاز آبیاری به میزان 14/8 کیلوگرم بر مترمکعب اتفاق افتاد.

کلمات کلیدی:
کاهو، گلخانه، نوار تیپ، دور آبیاری، اهواز

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0177.html