CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر ذخیره سازی در سرما بر نشو و نما و قدرت پارازیتیسم زنبور( Habrobracon hebetor Say (Hym.; Braconidae

عنوان مقاله: تاثیر ذخیره سازی در سرما بر نشو و نما و قدرت پارازیتیسم زنبور( Habrobracon hebetor Say (Hym.; Braconidae
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0185
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی افشاری - گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
الهام حمزه پور چناری - گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
قدیر مؤمنیان - گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خلاصه مقاله:
زنبور (Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae یکی از مهم ترین پارازیتوییدهای خارجی لارو بالپولکداران آفت در شرایط مزرعه و انبار می باشد. در ایران، این زنبور همه ساله در تعداد زیادی از اینسکتاریوم ها پرورش یافته و به منظور کنترل آفات مختلف به ویژه کرم غوزه ی پنبه در سطح مزارع مختلف رهاسازی می گردد. به منظور در اختیار داشتن تعداد کافی از این زنبور و رهاسازی آن در زمان های دلخواه، صاحبان اینسکتاریوم ها مجبور به ذخیره سازی آن در شرایط یخچال هستند. لذا در این پژوهش، تاثیر مدت زمان های مختلف ذخیره سازی در یخچال (دمای پنج درجه ی سانتی گراد و تاریکی مطلق) شامل صفر(شاهد)، 7، 14، 21، 30، 45 و 60 روز بر مرگ و میر، نشوونما و قدرت پارازیتیسم این زنبور مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های به دست آمده، با استفاده از نرم افزار SAS و آزمون LSD در سطوح احتمال یک و پنج درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. بیش ترین ( 100 درصد) و کم ترین (1/4 درصد) میزان مرگ ومیر زنبورهای نر به ترتیب در تیمارهای 60 روز و شاهد مشاهده شدند. مرگ و میر زنبورهای ماده نیز در تیمار 60 روز به بیش ترین مقدار (97/14 درصد) خود رسید در حالی که تیمارهای شاهد و هفت روز کم ترین تاثیر را بر زنده مانی زنبور بر جای گذاشتند. بیش ترین میانگین روزانه ی تخم گذاری (1/1±11/9 عدد تخم در روز) به تیمار 14 روز تعلق داشت و مقدار آن با تیمارهای شاهد 7، 21 و 30 روز اختلاف معنی داری نداشت. بیش ترین میانگین طول عمر زنبورهای نر (26/3 روز) و ماده (29/4 روز) به ترتیب در تیمارهای 7 روز و 30 روز ثبت شد در حالی که کم ترین طول عمر زنبورهای نر (8/7 روز) و ماده 17/5 روز) به ترتیب در تیمار 30 روز و شاهد به دست آمد. به طور کلی، ذخیره سازی در یخچال حتی در مدت زمان های کوتاه موجب افزایش معنی دار مرگ و میر زنبورهای نر و ماده شد، اما زنبورهای زنده مانده پس از ذخیره سازی، معمولاً از طول عمر و تخم گذاری بیش تری برخوردار بودند. نتایج این پژوهش می تواند مورد استفاده یصاحبان اینسکتاریوم ها قرار بگیرد.

کلمات کلیدی:
زنبور Habrobracon hebetor، ذخیره سازی در سرما، نشوونما، پارازیتیسم

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0185.html