CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر کاربرد کود نیتروژنه در دوره های مختلف رشدی بر روی عملکرد کل و عملکرد قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل

عنوان مقاله: بررسی تاثیر کاربرد کود نیتروژنه در دوره های مختلف رشدی بر روی عملکرد کل و عملکرد قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0224
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

رحیم تریالی - دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه محقق اردبیلی
عبدالقیوم قلیپوری - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
مرتضی برمکی - استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه محقق اردبیلی
امیراصلان حسین زاده - مربی پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

خلاصه مقاله:
به منظور بررسی تاثیرکود نیتروژن در دوره های مختلف رشد بر روی عملکرد کل و نیز قابل فروش رقم آگریای سیب زمینی،این پژوهش درسال 1391 درایستگاه تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی اردبیل درقالب طرح بلوک های کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شدکه تیمارهای آزمایش نیز عبارت بودند از : 1 -کوددهی از اولین آبیاری تارسیدگی (T1)2ـکوددهی از کاشت تا پایان گلدهی (T2)3-کوددهی از گلدهی تارسیدگی (T3)4ـ عرف محلی (T4)5ـ شاهد یعنی بدون مصرف کود (T5). لازم به ذکر است که در 3 تیمار اول مقدار 250 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن خالص به طور مساوی در مراحل ذکر شده استفاده گردید و در تیمار عرف محلی نیز مقدار 200 کیلوگرم در هکتار نیتروژن خالص در دو مرحله قبل از گلدهی و بعد از آن استفاده شد. پس از برداشت سیب زمینی نیز تعداد 10 بوته به طور تصادفی انتخاب و در آزمایشگاه صفات مورد نظر اندازه گیری گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که عملکرد کل و همچنین عملکرد قابل فروش هر دو در سطح احتمال % 1 معنی دار شد که حاکی از وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها می باشد به گونه ای که بیشترین عملکرد کل و قابل فروش هر دو در تیمار اول یعنی کوددهی از اولین آبیاری تا رسیدگی و به ترتیب با45/4 و 31/54 تن در هکتار به دست آمد در حالی که کمترین عملکرد کل و قابل فروش نیز مربوط به تیمار شاهد و با 17/87 و 10/51 تن سیب زمینی در هکتار می باشد. بنابراین می توان گفت که مصرف کود نیتروژن باعث کاهش تعداد غده های ریز و افزایش عملکرد کل و قابل فروش در هکتار شده البته به شرطی که میزان مصرف کود نیتروژن از حد معین تجاوز ننماید که در این صورت در غده های بزرگتر شاهد افزایش تجمع نیترات خواهیم بود که سرطان زا می باشد.

کلمات کلیدی:
سیب زمینی، عرف محلی، عملکرد قابل فروش، غده های ریز و نیتروژن خالص

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0224.html