CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تاثیر سیلاژ زیتون فرآیند شده با اوره،ملاس و پلی اتیلن گلیکول بر روی تولید و ترکیبات شیر گاو های شیرده هلشتاین

عنوان مقاله: تاثیر سیلاژ زیتون فرآیند شده با اوره،ملاس و پلی اتیلن گلیکول بر روی تولید و ترکیبات شیر گاو های شیرده هلشتاین
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0245
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مصطفی مشکور - دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمدعلی جعفری - استادیار گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
کاوه جعفری خورشیدی - استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

خلاصه مقاله:
مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از تفاله زیتون فرآیند شده با اوره ،ملاس و پلی اتیلن گلیکول بر تولید و ترکیبات شیر گاوهای شیرده هلشتاین صورت پذیرفت .بدین منظور از 4 راس گاو شیرده هلشتاین که همگی شکم دوم بودند با میانگین وزن 50±600 کیلوگرم و تولید شیر 1؟20 کیلو گرم در قالب طرح آماری مربع لاتین (4x4) استفاده شد.جیره های غذایی شامل: تفاله زیتون فرآیند نشده(تیمار شاهد)، تفاله زیتون فرآیند شده با اوره،تفاله زیتون فرآیند شده با ملاس،تفاله زیتون فرآیند شده با پلی اتیلن گلیکولبودند.طول هر دوره آزمایش 21 روز که شامل 14 روز عادت دهی و 7 روز آزمایش بود.شیردوشی به صورت دوبار در روز انجام می گرفت.و در پایان هر روز در دوره اصلی آزمایش میزان تولید و ترکیبات شیر هر گاو محاسبه می گشت. داده های حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم افزار آ ماری SAS، (1996) آنالیز شدند و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال (p<0/05) انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که فرآوری تفاله زیتون با پلی اتیلن گلیکول منجر به افزایش معنی داری درسطح (p<0/05) بر روی تولید شیر و مواد جامد بدون چربی شیر (SNF) و همچنین فرآوری تفاله زیتون با اوره منجر به افزایش معنی داری در سطح (P<0/05) بر روی چربی شیر نسبت به تیمار شاهد داشت.

کلمات کلیدی:
پلی اتیلن گلیکول، تفاله زیتون ،ترکیبات شیر،گاو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0245.html