CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش عوامل خاک و سازندهای سطحی بر خصوصیات مورفومتریک خندق هامنطقه سرخ آباد

عنوان مقاله: نقش عوامل خاک و سازندهای سطحی بر خصوصیات مورفومتریک خندق هامنطقه سرخ آباد
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0348
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطره رضایی - دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک و حفاظت خاک کرج
محمدطاهر نظامی - استادراهنما و عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عطا الله کاویان - استاد مشاوروعضوهیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

خلاصه مقاله:
فرسایش خندقی نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه خسارت زیاد و جبران ناپذیری به جا می گذارد؛بلکه با رسوب مواد در آبراهه ها ؛مخازن؛ سدها؛بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آنها نیز زیانهای فراوانی را سبب می گردد.از آنجاکه که شکل خندقی حاصل عملکرد فرآیندهای ایجاد کننده است لذا درک شکل شناسی و تعییننقش عوامل زمین طبیعی در این مورد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . منطقه سرخ آباد با سطحی بالغ بر 25000 هکتار در شمال ایران تحت تاثیر فرسایش خندقی بوده که میزان رشد آن در دهه های اخیر بطور چشم گیری افزایش یافته است . با مشخص شدن محل نمونه ها روی تصویر، برداشت میدانی روی خندق های نموه صورت پذیرفت. پژوهشحاضر با هدف تعیین مناسب ترین روش اندازه گیری ویژگی های خاک و سازندهای سطحی در محدوده ی مورفومتری خندق تاثیر آن بر خصوصیات مورفومتریک خندق های منطقه سرخ آباد از شهرستان سوادکوه با استفاده از پردازش رقومی سنجنده و استفاده از نرم افزار Elwis انجام شد بدین منظور از تصاویر ماهواره ای و هم چنین اطلاعات جمع آوری شده حاصل از اندازه گیری های صحرایی روی 14 خندق نمونه و به منظور کنترل و ارزیابی نتایج، استفاده گردید. همچین نتایج مقایسه آماری بین خاک خندق های V, U شکل بیانگر تفاوت معنی دار بین ویژگی هایی مانند میزان کلر، شوری اسیدینه، سدیم و SAR است. تفاوت هم در کل نیمرخ خاک و هم بین افق های سطحی و زیر سطحی دیده می شود.

کلمات کلیدی:
فرسایش خندقی، شکل شناسی، مورفومتریک، پردازش اطلاعات ماهواره ای، سرخ آباد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0348.html