CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آلودگی سموم دفع آفات نباتی در کشور ؛ حقیقتی غیر انکار

عنوان مقاله: آلودگی سموم دفع آفات نباتی در کشور ؛ حقیقتی غیر انکار
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0467
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

الهام قاسمی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد،گروه زراعت،خراسان شمالی، ایران
سولماز احمدوند - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،گروه اصلاح نباتات،کرج، ایران

خلاصه مقاله:
ازابتدای به وجود آمدن تمدن ، بشر پیوسته درپی محصولات کشاورزی بوده وباافزایش جمعیت جهان ، این کوشش شدت بیشترییافته است. درطول تاریخ ، درامردستیابی به محصولات بیشتر پیشرفت های چشمگیری حاصل شده است.اولین پیشرفت شایدانتخاب گونه هایی از گیاهان وپیوندهای جدید بوده که هنگام باروری محصول ازلحاظ کیفیت ومقاومت دربرابر بیماریها دارایویژگیهای برتری بودند. پیشرفت بعدی ، اصلاح وتقویت خاک به کمک کودهای مختلف بود، که باانجام این عمل بعدها ازمیزان آفاتکاسته می شد. اما درحال حاضر استعمال آفت کشها بسیاررایج شده وهرروز برمیزان استفاده ازآفت کشهای مصنوعی افزوده میشود.درکشورهای توسعه یافته درسالهای اخیر به سبب معلوم شدن آثارسوء آفت کشها برسلامت مواد غذایی ، درخصوص استفاده ازآفت کشها برروی میوه ها ، محصولات تازه خور و حبوبات محدودیتهایی درنظر گرفته شده است وقوانینی سخت وجدی نیز دراینزمینه وضع شده است، به طوری که استفاده ازچند آفت کش درکشورهای صنعتی ممنوع شده است.سموم شیمیایی دفع آفات نباتیبه عنوان یکی ازدستاوردهای فناوری عصرحاضر از آلاینده های مهم محیط زیست به شمار میروند. استفاده بی رویه ونا آگاهانه ازآنهاباعث بروز ناهنجاریها، نامتعادل شدن چرخه زیست محیطی انسان ودیگر موجودات زنده خواهد شد. استفاده ازسموم شیمیایی بهدلیل تاثیر قاطع وقابل رویت برروی آفات ومصرف آسان آنها به شدت افزایش یافته است. درحالیکه متخصصان محیط زیستوکشاورزان هنوز برسراستفاده از آفتکشها بحث می کنند، بسیاری ازسازمان ها درپی یافتن چاره معقول تر ،یعنی استفاده بهینه از اینمواد هستند. مساله استفاده ازآفتکشها درکشاورزی ،حساسیت ونگرانی را نه فقط درمیان متخصصان محیط زیست درسراسر جهان،بلکه دربین قانون گذاران ، سازمان های غیردولتی و مصرف کنندگان برانگیخته است.ازاینرو باتوجه به فقدان تحقیقات لازم به خصوصبا نگرش زیست محیطی دربخش کشاورزی ونیز توجه برنامه های توسعه به حفظ محیط زیست وتولید محصول سالم وباعنایت به عدموجود قوانین ومقررات کافی درخصوص چگونگی مصرف سموم شیمیایی دفع آفات ، لزوم بررسی وضعیت موجود مصرف سموم،بررسی قوانین موجود وتدوین وارائه راهکارهای حقوقی برای کاهش مصرف سموم احساس می شود.دراین راستا فعالیت های مناسب برای کاهش مصرف سموم عبارتند از: بهینه سازی عملیات کشاورزی، آموزش، ترویج، کاهش خطر،سنجش میزان پیشرفت و تشویق بخش های مورد هدف

کلمات کلیدی:


صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0467.html