CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشت

عنوان مقاله: بررسی روش های شکستن خواب بذر درختچه پنج انگشت
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0537
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مریم انصاف جو - دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسین بتولی - استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان - باغ گیاهشناسی کاشان
حسین زینلی - استادیار پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
محمد اندیشمند - دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

خلاصه مقاله:
درختچه پنج انگشت (.Vitex L) از خانواده نعنائیان (Labiatae)، یکی از گیاهان بومی مهم کشور می باشد که در چند ساله اخیر، مورد توجه دستگاه های علمی کشور قرار گرفته است. با وجود سازگاری این عنصر بیولوژیک نسبت به آب و هوای گرم وخشک بیابانی، مطالعات چندانی در خصوی تکثیر آن صورت نگرفته است. در این تحقیق سعی شده، تا تکثیر این درختچه از طریق بذر، مورد بررسی قرار گیرد. تلاش بر این بود که خواب بذر که در بسیاری از گیاهان درختچه ای، به عنوان یک صفت نامطلوب محسوب می شود را برطرف نمود. برای این منظور آزمونهای متعددی جهت شکستن خواب بذرهای گیاه در سینی نشاء انجام گردید. به منظور بررسی اثر تیمارهای مختلف بر بذر، تیمار سولفوریکاسید ( 10 و 20 دقیقه) و تیمار خراشدهی در قالب طرح آزمایشی CRD در 5 تکرار در گلخانه بوستان علوی شهر قم در سال 1390 انجام شد. صفاتی که در تکثیر بذر مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفتند، عبارت از: درصد جوانه زنی، میانگین روزهای سبزشدن، درصد استقرار گیاهچه و میانگین ارتفاع گیاهچه. نتایج نشان داد که هر دو تیمار خراش دهی و سولفوریک اسید، نتایج مثبتی بر شکستن خواب بذر داشت، ولی تیمار خراش دهی علیرغم اثر مثیت، تفاوت معنی داری با شاهد نشان نداد.

کلمات کلیدی:
پنج انگشت (.Vitex pseudo-Negundo(Hausskn.) Hand-Mzt)، جوانه زنی، شکستن خواب بذر

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0537.html