CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه داروی مرزه (Satureja hortensis)

عنوان مقاله: تأثیر مقادیر مختلف مصرف نیتروژن بر تعدادی از ویژگی های مورفولوژیک گیاه داروی مرزه (Satureja hortensis)
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0653
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهری گلشن - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زراعت، دانشگاه صنعتی شاهرود ، سمنان، ایران
حمیدرضا اصغری - استاد، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شاهرود ، سمنان، ایران
فرزانه بهادری - عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات منابع طبیعی و امور دام استان سمنان، سمنان، ایران
عباس مسلمی - کارشناس ارشد گروه زراعت، استان سمنان، دامغان

خلاصه مقاله:
امروزه اهمیت ونقش داروهایی که منشاء گیاهی دارند رو به افزایش است. گیاه دارویی مرزه از خانواده نعناییان می باشد. چون گیاهان دارویی در بسیاری از مواقع به مصرف مستقیم انسان می رسند و مهمترین مسئله، طبیعی بودن مواد استحصال شده از آن ها می باشد،بنابرین برای جلوگیری از خطراحتمالی تجمع نیترات و سایر خطرات مسلم کود نیتروژنه بر محیط زیست، تعیین مقدار مناسب کود حائز اهمیت می باشد.نیتروژن عنصری ضروری و اساسی برای گیاهان محسوب می گردد و با عناصری نظیر کربن، اکسیژن، هیدروژن و حتی گوگرد ترکیب شده و مواد بسیار ارزشمندی نظیر آمینواسیدها، نوکلئیک اسیدها را تولید می نماید. در این تحقیق مرزه (Satureja hortensis) درمزرعه آموزشی مرکز تحقیقات منابع طبیعی وامور دام سمناندر سال زراعی 1391 ، به صورت طرح فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار به اجرا در آمد. تیمارها شامل: کود نیتروژن به صورت جامد در خاک در سه سطح (عدم مصرف ، مصرف 125 کیلوگرم در هکتار و مصرف 175 کیلوگرم در هکتار)اعمال شد. صفات مورد ارزیابی:وزن تر اندام هوایی، وزن تر ریشه،وزن خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، ارتفاع ریشه و ارتفاع ساقه می باشند.نتایج حاکی از این بود که مصرف 175 کیلوگرم در هکتار کود نیتروژن موجب افزایش 43 ٪ وزن تر ریشه، 24/96% وزن خشک اندام هوایی و ریشه 18، 33% و طول ریشه و ساقه نسبت به شاهد گردید و 2/17 برابر شدن وزن تر اندام هوایی رانسبت به شاهد در پی داشت. کاربرد 125 کیلو گرم در هکتار کود نیتروژن نیزموجب 0/08، 13، 63، 0/02، 81% به ترتیب افزایش طول ساقه، وزن خشک اندام هوایی، وزن تر ریشه و اندام هوایی، طول ریشه گردید،همچنین تفاوتی در وزن خشک ریشه نسبت به شاهد نداشت. در نهایت نتایج این پژوهش نشان داد کاربرد 175 کیلو گرم /هکتار کود نیتروژن برمرزه از نظر صفات اندازه گیری شده اثربخشی مثبتی را نشان داد.

کلمات کلیدی:
نیتروژن، گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis)، مورفولوژیک

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0653.html