CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارزیابی روش های زمین آماری جهت تخمین مقدار عناصر غذایی پرمصرف در اراضی کشاورزی، ساحل شهرستان جویبار

عنوان مقاله: ارزیابی روش های زمین آماری جهت تخمین مقدار عناصر غذایی پرمصرف در اراضی کشاورزی، ساحل شهرستان جویبار
شناسه (COI) مقاله: NCPDA01_0722
منتشر شده در همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

نورالدین صالحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
مهدی قاجار سپانلو - دانشیار گروه مهندسی علوم خاک، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
بهنوش جعفری - کارشناس ارشد آبخیزداری، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

خلاصه مقاله:
در این پژوهش با استفاده از روش های مختلف زمین آمار مانند کریجینگ ، وزن دهی فاصله معکوس و چند جمله ای موضعی تغییرات مکانی مقادیر نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده اراضی کشاورزی در ساحل شهرستان جویبار مورد ارزیابی قرار گرفت. به این منظور 100 نمونه خاک از اراضی مورد مطالعه برداشته و هر یک از فاکتورها اندازه گیری شد. معیارهای ارزیابی در این پژوهش ضریب همبستگی ((r(2) و ریشه دوم میانگین مربعات خطا (RMSE) که با روش اعتبارسنجی متقابل برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که روش کریجینگ معمولی بهترین الگو برای تخمین نیتروژن کل، فسفر و پتاسیم قابل استفاده در این منطقه می باشد زیرا این مدل بالاترین همبستگی را بین داده های تخمین زده شده و داده های واقعی دارد و از کمترین خطا برخوردار است. و این مدل مناسب ترین روش برای تهیه نقشه های پهنه بندی فاکتورها ی مورد نظر در منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی:
زمین آمار، کریجینگ، وزن دهی فاصله معکوس، چندجمله ای موضعی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCPDA01-NCPDA01_0722.html