CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تأثیرات خراشدهیبا اسید، پرایمینگبا NaCl ،PEG یا آب دریا با شکل اسمزی کردن و آبگیری بر جوانه زنیبذر کاهو (Lactuca sativa L.) در دمای 30 درجه سانتی گراد

عنوان مقاله: تأثیرات خراشدهیبا اسید، پرایمینگبا NaCl ،PEG یا آب دریا با شکل اسمزی کردن و آبگیری بر جوانه زنیبذر کاهو (Lactuca sativa L.) در دمای 30 درجه سانتی گراد
شناسه (COI) مقاله: NCSWU01_015
منتشر شده در کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

نعیم امیری - کارشناس ارشد باغبانی
شهره کامیاب - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر
محمد بیگزاده - کارشناس ارشد و رئیساداره حفاظتمحیط زیستشهرستان زرند

خلاصه مقاله:
بذرهای کاهو با محلول H2SO4 خراشدهی شدند و سپسبا مدت یکهفته در دمای 10 درجه سانتی گراد با NaCl ،PEG6000 یا آب دریای طبیعی خراشدهی شدند. تست های جوانه زنی در دمای 30 درجه سانتی گراد انجام شدند که این به طور طبیعی برای جوانه زنی بذر کاهو بازدارنده است. سرعت جوانه زنی بذرهای خراشداده شده بالاتر از دانه های تیمار نشده بود. چهار بار استفاده متوالی از محلول اسید، پتانسیل خراشدهی آن را کاهشنداد. مناسبترین زمان خیساندن وابسته به اندازه بذر است. هنگامی که دانه ها خشکشدند و به مدت 5 ماه بعد از خراشدادن و پرایمینگ با NaCl همه در جایی ذخیره شدند. بیشاز 80 % در دمای 30 درجه سانتی گراد جوانه زدند. همچنین آب دریا به عنوان همه در جایی ذخیره شدند. بیشاز 80 % در دمای 30 درجه سانتی گراد جوانه زدند. همچنین آب دریا به عنوان PEG6000 یا NaCl باش د. روشپرایمینگکردن که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته استمی تواند در دمای بالا مفید و مؤثر باشد.

کلمات کلیدی:
پرایمینگ ، NaCl ، آب دریا، خراشدهی، کاهو

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCSWU01-NCSWU01_015.html