CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله رشد و انباشتگییونهای سدیم و پتاسیم در گیاه پوکسینلیا دیستنسرشد یافته در آب دریای خزر و روان آب سطحی استان گلستان

عنوان مقاله: رشد و انباشتگییونهای سدیم و پتاسیم در گیاه پوکسینلیا دیستنسرشد یافته در آب دریای خزر و روان آب سطحی استان گلستان
شناسه (COI) مقاله: NCSWU01_023
منتشر شده در کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا در سال ۱۳۹۰
مشخصات نویسندگان مقاله:

احمد عبدل زاده - دانشیار، گروه زیستشناسی، دانشگاه گلستان، گرگان
پویان مهربان - دانشجوی دکتری زیست شناسی، گروه زیست شناسی، دانشگاه گلستان، گرگان
هادی شمس - دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی، گروه زیستشناسی، دانشگاه گلستان، گر
مریم کشاورزیان - دانشجوی کارشناسی ارشد زیستشناسی، گروه زیستشناسی، دانشگاه گلستان، گر

خلاصه مقاله:
گیاه پوکسینلیا دیستنس گیاهی چندساله و مرتعی از تیره گندمیان میباشد و به خوبی میتواند در زمینهای غرقاب سواحل برخی از تالابهای با شوری نسبتاً بالا رشد نماید. در این پژوهش رشد و میزان انباشتگی یونهای سدیم و پتاسیم گیاه پوکسینلیا دیستنس کشت شده به صورت غرقآب شده با آ ب دریای خزر و روان آب سطحی در استان گلستان مورد بررسی قرار گرفت، تا امکان استفاده از این گیاه برای کاشت در سواحل دریا و تالابها سنجیده شود. گیاهان به مدت 2 هفته در محیط کشت شنی در شرایط غرقاب و با محلول غذایی هوگلند رشد داده شدند و از آب شرب گرگان به عنوان شاهد استفاده شد. طرح آزمایشبه صورت کاملاً تصادفی و آبهای مورد استفاده در این آزمایشبه صورت کامل، 2 بار رقیق شده و چهار بار رقیق شده به محیط غذایی گیاهان اضافه شد. گیاهان بعد از دو ماه رشد و قبل از رسیدن به مرحله زایشی برداشت شدند. نتایج آزمایشنشان داد که گیاه پوکسینلیا دیستنسدر آب دریای خزر و روان آب سطحی قادر به رشد میباشد. بالاترین میزان رشد گیاهان در روان آب سطحی چهار بار رقیق شده مشاهده شد که حتی از آب شرب گرگان نیز رشد بالاتری داشت. این امر احتمالاً به دلیل مقادیر بالای نیترات، آمونیوم و مواد آلی در این آب است. میزان یون سدیم گیاهان با رقیق نمودن نمونههای آب به ویژه در گیاهان رشد یافته با آب دریا کم شد. رقیق نمودن نمونه های آب نیز تا 4 بار باعث افزایش غلظت پتاسیم گیاهان کشت شده با روان آب سطحی شد. میزان تجمع سدیم و پتاسیم در گیاهان رشد یافته با آب دریا نسبت به روان آب سطحی کمتر بود. این نتایج آشکار ساخت که گیاه پوکسینلیا دیستنس توانایی زیادی برای تحمل شوری و غرقآبی داشته و میتواند در زمینهای پست با زهکشکم پساز انباشتگی آب کشت شود.

کلمات کلیدی:
پوکسینلیا دیستنس، آب دریای خزر، روان آبسطحی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCSWU01-NCSWU01_023.html