CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله آفرینشگری روند آموزش خلاق در بروز خلاقیت و ایجاد بهره وری در فرآیند طراحیمعماری

عنوان مقاله: آفرینشگری روند آموزش خلاق در بروز خلاقیت و ایجاد بهره وری در فرآیند طراحیمعماری
شناسه (COI) مقاله: NCUD04_145
منتشر شده در اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی عمران شهری در سال ۱۳۹۲
مشخصات نویسندگان مقاله:

پرویز اصلانی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری و مدرس دانشگاه یزدان پناه سنندج
منیب طالبی - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه کردستان

خلاصه مقاله:
امروزه بیش هر زما نی شاهد ت غییرات همه جانبه در وجوه مختلف جوامع انسا نی هس تیم که باعث ظهور پیچیدگی های روز افزون در حوزه طراحی معماری شده است. یکی از عوامل تا ثیر گذار در ز مینه این مقوله ی خلاقیت اس ت. آمزش خلاق یکی از گامه ای مهم در تحقق فکر خلاقانه در محیط خارج است. همچنین باید به یاد داشت که خلاقیت مهمت رین ابزار در افز ایش قدرت طراح در فرآیند طراحی معماری است. مقاله حاضر به « استدلال منطقی » چگونگی تا ثیر آموزش فن آو ری در حوزه طرا حی معما ری پرداخته اس ت. جهت دس تیابی به این پژوهش، روش بکار گرفته شده با رویکرد کیفی می باش د. در انتها الگویی آموزشی در حوزه خلاقیت در روند طراحی، جهت دستیابی به بهره « تحلیلی-توصیفی » با استفاده از تدا بیر وری بیشتر در فرآیند طراحی معماری ارائه گردیده است

کلمات کلیدی:
طراحی معماری، آموزش خلاق، خلاقیت، بهره وری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NCUD04-NCUD04_145.html