CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین اعتماد به نفس مدیریت و میزان اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: ارتباط بین اعتماد به نفس مدیریت و میزان اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: NDMCONFT06_315
منتشر شده در ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

طلیعه توکلی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
رویا دارابی - دانشیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

خلاصه مقاله:
هدف اصلی این پژوهش ارتباط بین اعتماد به نفس مدیریت و میزان اجتناب از مالیات در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران یباشد.این پژوهش دارای یک فرضیه تحت عنوان: بین اعتماد به نفس مدیریت و میزان اجتناب از مالیات رابطه معنا داری وجود دارد، میباشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالها 1390 تا 1394میباشد. برای انجام فرضیهها در این تحقیق از آزمون معنیداری F در رگرسیون چندگانه بوسیلهی نرم افزار EVIEVS و برای ایجاد پایگاه دادههای مورد نیاز از نرم افزار EXCEL استفاده میشود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه نشان داد بین اعتماد به نفس کاذب مدیریت و اجتناب از مالیاترابطهی معناداری وجود دارد. در واقع میتوان گفت برخورداری از ویژگی بیش اطمینانی در مدیران بر نحوهی شناسایی سود و زیان و مبلغ دفتری داراییها و بدهیها تاثیر میگذارد و مالیات نیز هزینه ای است که بر تمام واحدهای انتفاعی که به نوعی درآمدزایی میکنند، از جانب دولت تحمیل میشود. چنانچه شرکتها و اشخاص حقوقی به عنوان واحدهایی تلقی شوند که در راستای کسب سود و انتفاع، فعالیت میکنند، میتوان انتظار داشت که به دنبال راهکارهایی برای کاهش مالیات پرداختی خود باشند.

کلمات کلیدی:
اعتماد، اعتماد به نفس، مدیریت، اعتماد به نفس مدیریت، مالیات

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NDMCONFT06-NDMCONFT06_315.html