CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان

عنوان مقاله: برآورد پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی صفات تولید و ترکیبات شیرشتر استان گلستان
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_007
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

رقیه طعنه گنبدی - دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اصلاح نژاد دام دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مجتبی آهنی آذری - عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
سعید زره داران - عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
علیرضا خان احمدی - عضو هیئت علمی دانشگاه گنبد

خلاصه مقاله:
هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ژن کاپاکازئین با صفات تولید و ترکیبات شیر شتر در استان گلستان میباشد.برای از هر DNA این منظور از 100 نفر شتر از شهرهای آققلا، گنبد و بندر ترکمن نمونه گیری خون به عمل آمد. استخراج ژن کاپاکازئین با DNA یک از نمونه های خون با استفاده از روش بهینه یافته نمکی انجام گرفت. پس از مرحله استخراج، تکثیر گردید. جهت تعیین ژنوتیپ، محصول واکنش زنجیره ای پلیمراز توسط (PCR) استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز حاصله با استفاده از ژل آگارز 3/5% الکتروفورز و جدا سازی شدند. DNA مورد هضم قرار گرفته و قطعات ALU1 آنزیم به ترتیب با فراوانی 0/18، 0/27 و 0/55 بود. ارتباط BB و AA، AB نتایج حاصل از باندهای الکتروفورزی سه ژنوتیپ بین ژن کاپاکازئین با صفات مورد مطالعه شامل، تولید شیر وترکیبات شیر (چربی، پروتئین، لاکتوز و مواد جامد بدون چربی تخمین زده شد. ژن کاپاکازئین اثر معنی داری بر روی تولید و هیچ یک از SAS ، نرم افزار GLM شیر) با استفاده از رویه ترکیبات شیر(چربی، پروتئین،لاکتوز و مواد جامد بدون چربی شیر) نداشت. براساس نتایج این تحقیق انتخاب براساس چند شکلی ژن کاپاکازئین نمیتواند در بهبود ژنتیکی صفات تولید و ترکیبات شیر در شتر های استان گلستان مؤثر باشد.

کلمات کلیدی:
چندشکلی، ژن، شتر، کاپاکازئین

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_007.html