CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وجود ژن های SIX1 و SIX7 در شناسایی جدایه های قارچ Fusarium. Oxysporum ازمیزبان گوجه فرنگی دراستان اصفهان

عنوان مقاله: بررسی وجود ژن های SIX1 و SIX7 در شناسایی جدایه های قارچ Fusarium. Oxysporum ازمیزبان گوجه فرنگی دراستان اصفهان
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_130
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

صالحه چلونگر - دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان
غلامرضا بلالی دهکردی - دکترای قارچ شناسی دانشیار گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه اصفهان

خلاصه مقاله:
ا Fusarium. Oxysporum f.sp. lycopersici Sacc مسبب بیماری پژمردگی آوندی در گوجه فرنگی ، یکی از پاتوژن های بسیارمخرب در زمین های زراعی و گلخانه ها در سراسر جهان است. پیشرفت مطالعات مولکولی در دهه های اخیر تمایز بین نژادهای بیماری زای این پاتوژن را قادر ساخته است. با بررسی جایگاه های ژنومی قابل دسترس ، چندین ژن موثر به نام ژن های SIX شناسایی شدند که در تمایز 3 نژاد بیماری زای پاتوژن نام برده ( فوزاریوم اکسیسپوروم فرم گونه لیکوپرسیکی ) بسیارموفق عمل نموده. این ژن SIX ( Secreted In Xylem)) درحین آلودگی گیاه توسط قارچ به آوند چوبی ترشح می شود و باعث مسدود شدن آن و پژمردگی گیاه می گردد . تاکنون چندین ژن SIX دراین فرم گونه شناسایی شده اند که ژن SIX1 منحصربه فرد و حضور آن برای بیماری زایی دراین فرم گونه ( لیکوپرسیکی) الزامی است . این ژن ها درفرم گونه های دیگر ازاین گونه ( F.oxysporum ) و گونه های دیگر این جنس (فوزاریوم ) نیزترشح می گردند . دراین مطالعه با ارزیابی حضور یا عدم حضور ژن SIX1 و SIX7 درجدایه های فرم گونه لیکوپرسیکی ازمیزبان گوجه فرنگی در استان اصفهان بیماری زا بودن یا نبودن آن را مشخص ساخته و اینخود قطعی می سازد که باید اقدامات کنترلی موثر اتخاذ گردد به علاوه این نتایج دربرنامه های پرورش گیاه برای ارزشیابی یا کنترل مقاومت به بیماری دربرابر فرم گونه ها یا زیرگونه های بیماری زای خاص قابل استفاده است

کلمات کلیدی:
ا Fusarium. Oxysporum، نژادهای بیماری زا، فرم گونه، ژن SIX

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_130.html