CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاینهای جو در شرایط دیم مناطق سردسیر

عنوان مقاله: بررسی خصوصیات زراعی و عملکرد دانه لاینهای جو در شرایط دیم مناطق سردسیر
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_313
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

حمید رضا زیبائی - دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا توکلو - استادیارگروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
وحید جاجرمی - مربی گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد

خلاصه مقاله:
این آزمایش در سال زراعی 92-91 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم شیروان متوسط (میزان بارندگی سالیانه 263 میلیمتر ، ارتفاع از سطح دریا 1131 متر ، طول جغرافیایی 58/07 درجه شرقی و عرض جغرافیایی 37/18 درجه شمالی) در پاییز سال 1392 به صورت دیم به اجرا در آمد . هر کرت شامل 6 خط 5 متری به فاصله خطوط 25 سانتیمتر از یکدیگر بود (7/5 متر مربع). تراکم بوته 350 در متر مربع بود. هدف از این پژوهش براورد رابطه عملکرد دانه با اجزای عملکرد در جو دیم بود. صفات مورد بررسی عبارت بود از : تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در متر مربع ، ارتفاع بوته، طول خوشه، وزن هزار دانه و عملکرد دانه بعد از رسیدگی کامل اندازه گیری شد. تجزیه داده ها نشان داد که تفاوت بین لاین ها از نظر : تعداد دانه در خوشه، تعداد خوشه در متر مربع، ارتفاع بوته ، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بود در این آزمایش مقایسه عملکرد و همبستگی بین عملکرد دانه با صفات ارتفاع مثبت و معنی دار (0/01>p) بود. همبستگی ین عملکرد دانه با وزن هزار دانه مثبت و معین دار (0/05>p) بود. مقایسه میانگین صفت عملکرد دانه نشان داد که در بین لاین های مورد بررسی لاین شماره 13 و 15 به ترتیب با مقادیر 2840 و 2832 کیلوگرم در هکتار از نظر عملکرد دانه بالاتر از بقیه لاین ها بودند.

کلمات کلیدی:
جو، شاخصهای رشد، عملکرد دانه، همبستگی صفات.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_313.html