CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نگرشی بر اصول و راهکارهایی موثر در بهره وری بهینه از منابع آبی در بخش خانگی و کشاورزی مطالعه موردی : شهرستان هامون

عنوان مقاله: نگرشی بر اصول و راهکارهایی موثر در بهره وری بهینه از منابع آبی در بخش خانگی و کشاورزی مطالعه موردی : شهرستان هامون
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_350
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس روشناس - کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

خلاصه مقاله:
آب از کالاهای اساسی و ضروری برای ادامه زندگی انسان و موجودات زنده محسوب می شود با توجه به موضوع کم آبی وخشکسالی های صورت گرفته در سیستان کمبود آب یک مشکل جهانی رو به تزاید است. به طوری که بعضی از صاحبنظران بحران آینده جهان را بحران آب میدانند بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر در بهروره وری اصولی از منابع آبی در شهرستان زابل می پردازد که از نوع مطالعات کاربردی است که از روش های توصیفی ، تحلیلی و نیز روش های آماری برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شده است . جامعه آماری این تحقیق شهرستان زابل و 25 نفر از کشاورزان نمونه می باشد که 2 پرسشنامه تهیه گردیده است بدین منظور پرسشنامه اول بین مردم شهرستان زابل توزیع و تکمیل گردید که تعداد 300 خانوار به صورت تصادفی ساده به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. و سپس با استفاده از نرم افزار Spss به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق پرداخته شد . یافته های پژوهش حاکی از آن است که از بین گویه های مورد بررسی در بخش کشاورزی ، گویه توجه به مدیریت آب با 2/92 درصد نسبت به سایر گویه ها دارای بیشترین میانگین می باشد با عنایت به پرسشنامه های تکمیل شده و آزمون T تک نمونه ای و معنیدار بودن Sig مشخص شد که از میان گویه های مورد بررسی در بخش خانگی استفاده از حداقل مواد شوینده با 3.99 درصد بالاترین میانگین را نسبت به سایر گویه ها به خود اختصاص داده است.

کلمات کلیدی:
راهکارهای موثر، بهروری بهینه، منابع آبی، شهرک های روستایی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_350.html