CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی بهره وری زنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با تکیه بر برخی از عوامل مؤثر

عنوان مقاله: بررسی بهره وری زنان شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، با تکیه بر برخی از عوامل مؤثر
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_412
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدزاهد حاجی تقی - مدرس مدعو دانشگاه پیام نور مرکز بیجار،دانشکده ی کشاورزی
شقایق خیری - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر،دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی
محمد جلیلی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر، دانشکده ی علوم انسانی

خلاصه مقاله:
بهره وری به عنوان یک فرهنگ و یک نگرش عقلایی به کار و زندگی، در واقع استفاده ی مناسب از امکانات، برای حصول نتیجه ی مطلوب بوده و کارایی و اثربخشی، دو عنصر اصلی بهره وری هستند. در این پژوهش، به بررسی برخی از عوامل مؤثر در بهره وری زنان شاغ در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شناخت این متغیر پرداخته شده و هدف تحقیق، کاربردی و طرح تحقیق توصیفی همبستگی میباشد. نمونه ی آماری تحقیق شامل 33 نفر از کارشناسان زن شاغل در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. پرسشنامه ی ساخت محقق با 125 گوبه و در 3 بخش، ابزار تحقیق میباشد که روایی آن توسط پانلی از اساتید متخصص تایید شده و آلفای کرونباخ بدست آمده، با مقدار 0/87 نیز پایایی آن را تأیید می کند. از نرم افزار Spss16 جهت تحلیل داده ها استفاده شده و نتایج حاکی از آن است که 42/4 درصد پاسخگویان دارای وضعیت استخدامی رسمی بوده و 61/3 درصد کارکنان در رشته کشاورزی تحصیل کرده اند. میانگین سابقه ی خدمت حدود 11 سال میباشد و حقوق دریافتی ماهانه ی کارکنان، کمتر از 100 هزار تومان میباشد. رابطه ی معنیداری بین سابقه ی خدمت و نیز میزان حقوق دریافتی با عوام تأثیر گذار بر بهره وری وجود نداشته است و میانگین سطح عوامل مؤثر بر بهره وری، 2/56 با انحراف معیار 0/61 می باشد که نشان دهنده سطح نسبتاً پایینی است.

کلمات کلیدی:
بهره وری، کارایی، اثربخشی، زنان شاغل

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_412.html