CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل اثرات خشکسالی های هیدرولوژیکی بر کیفیت آب رودخانه بتوند

عنوان مقاله: تحلیل اثرات خشکسالی های هیدرولوژیکی بر کیفیت آب رودخانه بتوند
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_480
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

میدا صالحی پور - دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران
فریده عظیمی - عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

خلاصه مقاله:
در این مطالعه به بررسی عملکرد شاخصهای خشکسالی اقلیمی SPI و خشکسالی آب شناختی SWSI بااستفاده از داده های باران سنجی و هیدرومتری برای ارزیابی شدت خشکسالی و پهنه بندی آن در استان خوزستان در منطقه حوزه بتوند پرداخته شده است.در این تحقیق به بررسی اثرات خشکسالیهای هیدرولوژیکی بر کیفیت آب رودخانه بتوند پرداخته میشود. روش تحقیق در این پژوهش از نوع اسنادی و تحلیل روابط آماری بر روی داده های بارش، ذخیره برف، دبی و مخازن سدها میباشد و برای این منظور از نرمافزارهای S-PLUS ، Mini Tab ، Excel و HMS استفاده شده است. نتایج حاصل از خشکسالی اقلیمی طی دوره های آماری سالهای (1387-1345) محاسبه شده به کمک شاخص SPI نشان میدهد که سالهای 1359 و 1375 به عنوان خشکترین سالهای دوره آماری میباشند که سالهای 1371 و 1365 مرطوبترین سالهای حوضه میباشند. نتایج حاصله از محاسبه شاخص SWSI در این بخش نشاندهنده سالهایی است که از نظر هیدرولوژیک دارای خشکسالی میباشند. سالهای 1371 و 1365 با مقادیر SWSI که به ترتیب برابر 3/7 و 2/816 است مرطوبترین سالهای حوضه از لحاظ هیدرولوژیک میباشند و سالهای 1362 و 1375 نیز به ترتیب دارای مقادیر SWSI برابر با 2/95- و 2/6- هستند شدیدترین خشکسالی هیدرولوژیک را دارند. در انتها همبستگی بین مقادیر SPI و SWSI سالانه بیانگر همبستگی بالایی (0/84) بین این دو شاخص میباشد.

کلمات کلیدی:
خشکسالی هیدرولوژیکی ،شاخص ذخیره آبهای سطحی ،تداوم خشکسالی هیدرولوژیکی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_480.html