CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر کیفیت و ضایعات نان(مطالعه موردی استان مازندران)

عنوان مقاله: بررسی اثر هدفمندی یارانه ها بر کیفیت و ضایعات نان(مطالعه موردی استان مازندران)
شناسه (COI) مقاله: NEWCONF01_491
منتشر شده در اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست در سال ۱۳۹۳
مشخصات نویسندگان مقاله:

ارسلان خیاطپور عمران - دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سید علیرضا ابراهیمی - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
ابراهیم حلاجیان - عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
میثم نقوی مرمتی - دانشجوی مقطع دکتری علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد- شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 2

خلاصه مقاله:
هدف از پژوهش حاضر بررسی اثرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر کالای استراتژیک نان در استان مازندران در دو بعد کیفیت و میزان ضایعات آن می باشد. نان از گذشته تا کنون از احترام فراوانی نزد ملل مختلف و بخصوص ایرانیان برخوردار بوده است . امروزه نان به عنوان اصلی ترین عامل تامین انرژی و مهمترین غذای مورد مصرف توسط مردم بوده و تامین ، قیمت گذاری و کیفیت این فرآورده از دغدغه های اصلی تمام دولتها بوده و می باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، در گروه تحقیق ها کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها، تحقیق حاضر از نوع توصیفی و بر حسب چگونگی اجرا در قالب تحقیقات پیمایشی قرار دارد . جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و صاحبنظران حوزه آرد ونان و همچنین مردم عادی (مصرف کنندگان نان) می باشد، که تعداد این افراد (خانوار) بر اساس آمار منشر شده درسال 90 از سوی استانداری مازندران در سال 931469 نفر (خانواربوده) بوده، که از این تعداد، 400 نفر(خانوار) با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه برای شناسایی وضعیت کیفیت نان پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها استفاده شده که شامل چهارده سوال بوده که پایایی آن (ضریب آلفا کرونباخ) 0/86 بدست آمد که نشان دهنده قابلیت اعتماد نسبتا مناسب پرسشنامه است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار spss استفاده که با اطلاعات حاصل از پرسشنامه به بررسی آمار توصیفی و آمار استنباطی داده پرداخته شد. همچنین ازآزمون کولوموگروف – اسمیرنوف ( K-S )،آلفای کرونباخ و تی تست نیز در تحلیل آماری استفاده گردید. نتایج بررسی در این تحقیق نشان دادکه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر کالای استراتژیک نان در استان مازندران تاثیر گذار بوده است که در بعد بهبود کیفیت نان تاثیری نداشته اما در بعد کاهش ضایعات نان اثر گذار بوده است.

کلمات کلیدی:
قانون هدفمندسازی یارانه ها ، کالای استراتژیک نان ، کیفیت نان ، ضایعات نان

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWCONF01-NEWCONF01_491.html