CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی موانع گسترش صادرات (مطالعه موردی: فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی مازندران)

عنوان مقاله: بررسی موانع گسترش صادرات (مطالعه موردی: فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی مازندران)
شناسه (COI) مقاله: NEWIDEACONF02_047
منتشر شده در دومین کنفرانس ملی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد در سال ۱۳۹۴
مشخصات نویسندگان مقاله:

سید محمد حسین سید محمد حسین - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، تحول، دانشگاه آزاد چالوس، چالوس، ایران

خلاصه مقاله:
آنچه در دهه های اخیر بیش از پیش نمود پیدا کرده است، بین المللی شدن تجارت و روی آوردن شرکت ها به بازار جهانی است. در این شرایط شرکت ها از طرق مختلف می کوشند تا کالاها و خدمات خود را در سرتاسر دنیا به فروش برسانند و سود خود را حداکثر سازند. دراین میان صادرات یکی از راهکارهایی است که بیشترین کاربرد را برای بین المللی شدن شرکت ها داشته است. شرکت ها با صادارت میتوانند با کمترین درگیری در فعالیت های محلی محصول خود را در بازارهای خارجی عرضه کنند. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضربررسی موانع گسترش صادرات از نظر کرشناسان اتاق بازرگانی مازندران می باشد. این تحقیق برحسب هدف از نوع کاربردی و بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایشی، همبستگی می باشد. از پرسشنامه استاندارد سیلوا و روشا ( 2001 ) استفاده شده است. تحلیل داده ها با روش کلموگروف اسمیرنوف، آزمون توزیع دوجمله ای، آزمون فریدمن استفاده شده است.جامعه آماری پژوهش حاضر را فعالین اقتصادی اتاق بازرگانی استان مازندران شکیل می دهند که شامل 1532 نفر میباشد که بر اساس جدول مورگان 306 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. نتایج حاکی از آنست که ، فاکتورهای رقابت بین المللی، سیاست های ارزی، هزینه بیمه و حمل و نقل، سیستم بروکراتیک در کشور، کند بودن پرداخت ها، کافی نبودن دانش در زمینه برنامه ها، کمبود زمان مدیریتی، دشواری در انتخاب یک نماینده محلی، کافی نبودن مهارت در مدیریت صادرات، کافی نبودن حمل و نقل در کشور هدف، دسترسی به خرده فروش ها، عدم مقبولیت کالای کشور در خارج، افزایش پیچیدگی مدیریت و هزینه ایجاد یک اداره در خارج به عنوان موانع صادرات شناسایی می گردند. همچنین با توج به نتایج بدست آمده، این نتیجه حاصل میشود که در میان افراد نمونه، فاکتورهای کند بودن پرداخت ها (22/27) کمبود زمان مدیریتی (21/61) افزایش پیچیدگی مدیریت (20/87) کافی نبودن حمل و نقل در کشور هدف (20/37) کافی نبودن دانش در زمینه برنامه ها (20/03) به عنوان اصلی ترین موانع صادرات شناخته می شوند.

کلمات کلیدی:
صادرات، موانع صادرات، اقتصاد

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NEWIDEACONF02-NEWIDEACONF02_047.html