CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله کاهش اثر صوتی کشتیها و زیردریائیها

عنوان مقاله: کاهش اثر صوتی کشتیها و زیردریائیها
شناسه (COI) مقاله: NSMI12_122
منتشر شده در دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران در سال ۱۳۸۹
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهدی راهی - کارشناسارشد مخابرات، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا
وحید زارع پور - کارشناس الکترونیک، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا
حسین طوسی - کارشناسارشد مخابرات، سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی ندسا

خلاصه مقاله:
در حوزه ی دفاعی می توان استراتژی های مختلفی اتخاذ نمود . یکی از این استراتژی ها بهرهگیری از روش های کاهش دید و تیر دشمن است تا دشمن نتواند با شناسائی تجهیزات خود ی اقدام به حمله نماید . در حوزهی دفاعی، دریا اهمیت وی ژهای دارد. در ای ن حوزه به منظور کاهش آس یبپذ یری کشتیها و ز یردریائیهای خود ی در برابر تهد یدات دشمن (مینها، اژدرها و ...) میبایست در مراحل طراحی و ساخت تدابیر و اقدامات مناسبی اندیشید . به کمک ا ین اقدامات م یتوانیم شناس ایی کشتیها و زیردریائی ها را از ته دیدات دشمن کاهش ده یم و از ا ین راه م یزان آس یبپذ یری تجه ی زات خود را تقلیل ده یم. از جمله این اقدامات کاهش آثار کشتی ها و زیردریائی ها است . در ا ین مقاله ضمن بررس ی منابع تول ید اثر صوتی کشتیه ا و زیردری اییها، روشهای فعال و غ یرفعال کاهش ا ین اثر مورد بررس ی قرار گرف ته است . با بررس ی این روش ها م یتوان در یافت که اینگونه اقدامات برا ی کشت یه ای نظامی و تجار ی در مقابل تهد یدات دشمن از طر یق کاهش اثر صوت ی کشتیها و ز یردریاییها سبب کاهش توان تسلیحات دشمن در شناس ایی و حمله علیه آنها میشود.

کلمات کلیدی:
اثر صوتی، روشهای فعال و غیرفعال، زیردریاییها وکشتیها

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NSMI12-NSMI12_122.html