CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بهره گیری از گیاهان کویری در کاهش میزان EC موجود در پساب سامانهی RO مطالعهی موردی شهر سرخه

عنوان مقاله: بهره گیری از گیاهان کویری در کاهش میزان EC موجود در پساب سامانهی RO مطالعهی موردی شهر سرخه
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_001
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

اندیشه محمودیان - دانش آموختهی کارشناسی ارشد مهندسی محیطزیست گرایش آب و فاضلاب، مدیر دفتر بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان

خلاصه مقاله:
تقریبا تمام کشورهای دنیا نگران منابع آبی خود هستند و این موضوع در نقاط کم باران بیشتر نمایان میشود که در این میان، خاورمیانه یکی ازمناطق بحرانی میباشد. کشور ایران با متوسط بارندگی 235 میلیمتر در سال در خاورمیانه قرار دارد و سهم آن از منابع آبی دنیا بسیار کم است وهمین مقدار آب موجود نیز بهصورت یکنواخت در کل کشور توزیع نشده است بنابراین، هدفگذاری برای نگهداشت ذخایر آبی و بازچرخانیآن بهعنوان اصلیترین رویکرد دولت مطرح میباشد. در این مطالعه به بررسی میدانی امکان بهرهگیری از گیاهان کویری برای بازیافت پساب سامانه RO در شهر سرخه پرداختهشده و درطی 4 ماه، تاثیر کاشت گیاهان در دو قالب باغچهای شامل جو، یونجه، خربزه، طالبی، آگاو و گلدانی شاملزیتون، زیتون تلخ، توت، ون و اقاقیا نرک که توسط پساب سامانهی RO آبیاری گشته، ارزیابی شده است. بررسیها نشان داد که میزان رشدفیزیکی یونجه، جو و آگاو ناشی از آبیاری با پساب سامانهیادشده در مقایسه با حداقل رشد این گیاهان با آبیاری متعارف، به ترتیبمعادل 5 / 62،6 / 57 و 5 / 68 درصد کاهش رانشان میدهد. متوسط کاهش EC به ترتیب برابر 16 )خربزه، یونجه، جو( و 8 / 1 )توت، اقاقیانرک( درصد است. به نظر میرسد که در مدت این مطالعه، تاثیر گیاهان باغچهای بر تغییرات پساب بیش از گونههای گلدانی بود.

کلمات کلیدی:
گیاهان، پساب، EC ، RO ، سرخه

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_001.html