CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله گندزدایی آب آلوده با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی واجد الکترود مش استیل

عنوان مقاله: گندزدایی آب آلوده با استفاده از فرآیند الکتروشیمیایی واجد الکترود مش استیل
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_039
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاطمه غنی زاده - کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط، مجتمع آموزش عالی سلامت دورود، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد
عباس رضایی - استاد گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
حاتم گودینی - دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی البرز، کرج

خلاصه مقاله:
کلرزنی یکی از روشهای مطرح در گندزدایی آبهای آلوده میباشد با این وجود، کارایی کافی جهت حذف برخی از عوامل بیماریزا را ندارد.از اینرو فرآیندهای نوین که توان بیشتری را در حذف عوامل ویژه داشته باشند، موردتوجه قرارگرفتهاند. در این مطالعه، حذف باکتریهای اشرشیاکلی و پسودوموناس آیروژینوزا از آب آلوده ب ا غلظتهای 1000و100 عدد باکتری در هر میلیلیتر مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاصلهنشان داد که از میان پارامترهای مورد ارزیابی، دانسیته جریان بیشترین تاثیر را در راندمان گندزدایی داشت و پس از آن غلظت باکتری در آب وغلظت نمک طعام موجود در الکترولیت، به ترتیب در گندزدایی موثر بودند. در شرایط بهینه 011 میلیآمپر به ترتیب در مدت زمان 5 تا 60 دقیقهکاملا حذف شدند. همچنین افزودن نمک به الکترولیت، موجب کاهش میزان ولتاژ مصرفی بهمنظور تامین دانسیته جریان مورد نظر و صرفهجوییدر میزان مصرف انرژی میگردد. فرآیند الکتروشیمی با استفاده از الکترودهای مش استیل، یک فرآیند مناسب جهت گندزدایی آب آلوده حاوی باکتریهای بیماریزا میباشد.

کلمات کلیدی:
مش استیل، کینتیک گندزدایی، الکتروشیمی، اشرشیا کلی، پسودوموناس آیروژنوزا

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_039.html