CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با مولفه های جمعیت شناختی در شرکت آب و فاضلاب شهر قم

عنوان مقاله: ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با مولفه های جمعیت شناختی در شرکت آب و فاضلاب شهر قم
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_041
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

محمدامین علی زاده - کارشناسارشد مدیریت دولتی، دانشگاه تهران
ساسان روشن - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

خلاصه مقاله:
در شرایط عدم اطمینان تنها کارمندانی میتوانند نجاتدهندهی سازمان باشند که از وظایف اصلی خود فراتر رفته و اقدامات داوطلبانه )رفتار شهروندی سازمانی( انجام دهند. در این تحقیق سعیشده، ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی با متغیرهای جمعیتشناختی در شرکت آبوفاضلاب شهر قم موردبررسی قرار گیرد. جامعهی آماری این پژوهش، کارکنان شرکت آبوفاضلاب شهر قم میباشند که در بین آنها پرسشنامه توزیع و 130 پرسشنامهجمعآوریشده است. برای جمعآوری اطلاعات از روش کتابخانهای و مصاحبه و مدارک مستند و همچنین از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج نشان داد که جنسیت، نوع استخدام، پست سازمانی و تحصیلات هر کدام بهطور جداگانه در ارتباط با ابعاد رفتار شهروندی تفاوت معنادار دارند

کلمات کلیدی:
رفتار شهروندی سازمانی 1 ، شرکت آبوفاضلاب، متغیرهای جمعیتشناختی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_041.html