CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله حذف یون کلراید از محلول آبی سنتیتیک و طبیعی با استفاده از جاذب گیاهی پوست لیمو ترش

عنوان مقاله: حذف یون کلراید از محلول آبی سنتیتیک و طبیعی با استفاده از جاذب گیاهی پوست لیمو ترش
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_070
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسین عبادی - دانشجوی مهندسی عمران محیطزیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
فرزانه دانایی فر - دانشجوی مهندسی عمران محیطزیست، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز
پروانه تیشه زن - استادیار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

خلاصه مقاله:
استفاده از کلر بهعنوان یکی از موثرترین و بهترین راههای گندزدایی از آب بهویژه در کشورهای در حال توسعه مورده استفاده قرار میگیرد.گندزدایی باکلر در اکثر موارد باعث به وجود آمدن ترکیبات جانبی ) BDPs ( میگردد که به خاطر اکسیداسیون مواد آلی موجود در منابع آبمیباشد. وجود مواد جانبی گندزدایی با کلر که عمدهترین آنها تری هالو متآنها ) THMs ( میباشد، در آبهای آشامیدنی باعث بروزبیماریهای نظیر سرطان میشود و آثار مخربی بر روی سیستم اعصاب دارند. تمرکز پژوهش پیش رو به حذف یون کلراید از آب و فاضلاب توسط جاذب گیاهی پوست لیمو اختصاص دارد که با بهینهسازی pH ، زمان ماند در حالت خنثی، زمان ماند در حالت اسیدی، بازی و خنثی، بهینهسازی میزان جاذب، تکرر پذیری و ساخت نمونه واقعی به در صد حذفی حدود 70 % دست یافتیم.

کلمات کلیدی:
یون کلراید، جذب سطحی، جاذب گیاهی، sTHM ، پوست لیمو ترش

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_070.html