CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی حذف ماده رنگزای زرد بازی 2 از محلول آبی با استفاده از ساقه نی

عنوان مقاله: بررسی حذف ماده رنگزای زرد بازی 2 از محلول آبی با استفاده از ساقه نی
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_074
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

حسن اقدسی نیا - عضو هیاتعلمی دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز
مهرناز قلی زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، دانشگاه تبریز
فاطمه وفاپور - دانشجوی کارشناسی مهندسی شیمی، دانشگاه تبریز

خلاصه مقاله:
محدودیت منابع آبی، خطر بحران آب در کشور و اهمیت بازیابی مجدد آب به همراه افزایش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی بهوسیله مواد رنگزا و سایر آلایندههای حاصل از فاضلابها، یافتن راهحلهای موثر و اقتصادی محیطزیستی را در جهت حذف این مواد از منابع آبی ضروریمیسازد. در این راستا استفاده از پسماندهای ارزان قیمت میتواند بسیار راهگشا باشد. پسماندهای کشاورزی در میان بیوجاذبها بیشترین کاربرد رادارند. مزیتهای این ترکیبات شامل هزینه کم، بازده مناسب، حداقل ضایعات و مواد باقیمانده و قابل بازیافت کردن میباشد. در این تحقیق حذف ماده رنگزای کاتیونی زرد بازی 2 از محلول آبی با استفاده از ساقه نی، با هدف معرفی یک جاذب ارزان، موثر و در دسترس در یک فرآیندناپیوسته مورد بررسی قرارگرفته است. اثر عوامل مختلف مانند pH محلول، غلظت رنگ، مقدار جاذب و زمان تماس در جذب ماده رنگزای زردبازی 2 بر روی ساقه نی بررسی شد. زمان بهینه در این تحقیق دو ساعت بهدست آمد . ایزوترمهای جذب لانگمویر و فرندلیچ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که فرآیند جذب از ایزوترم جذب لانگمویر با ضریب تعیین R2=0/956 پیروی میکند

کلمات کلیدی:
حذف ماده رنگزا، زرد بازی 2، محلول آبی، پسماند کشاورزی، ساقه نی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_074.html