CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی عرضه و تقاضای آبرسانی به شهر کرمان با استفاده از مدل مدیریتی WEAP

عنوان مقاله: بررسی عرضه و تقاضای آبرسانی به شهر کرمان با استفاده از مدل مدیریتی WEAP
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_126
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

فاضل گروهی ساردو - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مرضیه ثمره هاشمی - استادیار بخش مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

خلاصه مقاله:
افزایش تقاضا در منابع آبی و کمبود آب بهعنوان یکی از عوامل اصلی توسعه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی میباشد. از طرفی با رشد جمعیت وتوسعه کشاورزی و صنعتی در مناطق مختلف کشور، نیاز به آب رو به افزایش بوده و مدیریت جامع بهرهبرداری از منابع آب با رعایت عدالتاجتماعی و حفظ محیطزیست، امری ضروری میباشد. با توجه به منابع محدود آب شرب شهر کرمان در این تحقیق با استفاده از مدل ارزیابی وبرنامهریزی WEAP به مطالعه انتقال آب به این شهر از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) با ایجاد هفت سناریو مختلف جمعیتی مختلف به وضعیت عرضه و تقاضا آبرسانی آینده شهر کرمان پرداخته شد نتایج نشان داد که سناریوهای افزایش جمعیت با نرخهای 5/2 و 2 درصد با جمعیتی معادل 893,310,1 و 757,188,1 نفر در سال 2040 شهر کرمان دچار کمبود آب به میزان 03/73 و 28/19 میلیون مترمکعب خواهد شد.

کلمات کلیدی:
WEAP ،خط انتقال، عرضه و تقاضا، کرمان، سد شهیدان امیرتیموری

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_126.html