CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله شبیه سازی و بهینه سازی راهکارهای مدیریتی در بهبود کیفیت رواناب سطحی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی

عنوان مقاله: شبیه سازی و بهینه سازی راهکارهای مدیریتی در بهبود کیفیت رواناب سطحی با در نظر گرفتن ملاحظات اقتصادی
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_137
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مطهره سعادت پور - استادیار گروه آب و محیطزیست، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
فاطمه دلخوش - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی محیطزیست، دانشگاه علم و صنعت
رویا خلیلی - دانشآموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران محیطزیست، دانشکده محیطزیست، کرج

خلاصه مقاله:
تکنیکهای توسعه کم اثر ) LID ( یکی از راههای نوین مدیریت روانابهای شهری در حال حاضر میباشند. یکی از مهمترین چالشها دربهکارگیری این اقدامات مدیریتی انتخاب ترکیب، جانمایی و ابعاد بهینهای از این تکنیکها است بهگونهای که نتایج موثرتری را در کاهش هزینههاو کاهش بار آلودگیها داشته باشد. در این تحقیق، مدل شبیهسازی SWMM در ارتباط با الگوریتم بهینهسازی چند هدفه هوش جمعی ذرات،بهمنظور کاهش آلودگیهای ناشی از رواناب با استفاده از ترکیب بهینهای از تکنیکهای LID ، در بخشی از منطقه 22 تهران مورد استفاده قرار میگیرد. کاهش هزینههای بکارگیری LID و کاهش بار TSS از اهداف تعریف شده در این مطالعه خواهند بود. تکنیکهای بکار گرفته توسعه کماثر در این تحقیق، آسفالت متخلخل، ترانشههای نفوذ و سیستمهای ماند بیولوژیکی میباشند. بر اساس نتایج حاصل، بهکارگیری این تکنیکها درسطح حوضه شهری مورد مطالعه، سبب کاهش 22 % بار TSS نسبت به گزینه شرایط موجود خواهد گردید.

کلمات کلیدی:
الگوریتم هوش جمعی ذرات، بهینهسازی، توسعه کماثر، روانابهای شهری، SWMM

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_137.html