CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی وضعیت کیفی رودخانه های بالوخلوچای، نیرچای و لای چای با شاخص NSF-WQI

عنوان مقاله: بررسی وضعیت کیفی رودخانه های بالوخلوچای، نیرچای و لای چای با شاخص NSF-WQI
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_143
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

جواد رمضانی مقدم - استادیار گروه مهندسی آب، دانشگاه محقق اردبیلی
شایان خاک نژاد - دانشجوی مقطع کارشناسی علوم و مهندسی - آب، دانشگاه محقق اردبیلی

خلاصه مقاله:
امروزه با افزایش جمعیت جهان، تقاضای روزافزون برای مواد غذایی و به تبع آن منابع آب موردنیاز جهت تولید محصولات کشاورزی افزایش یافته است. از طرفی افزایش پسابهای خروجی در بخش کشاورزی، مصارف صنعتی و خانگی موجب افزایش آلودگی در آبهای سطحی شده است. بنابر-این لزوم بررسی وضعیت کیفی آبهای سطحی بسیار واضح و مبرهن است. بدین منظور این مطالعه با هدف تبیین وضعیت کیفی رودخانه های بالوخلوچای، نیرچای و لای چای در چهار ایستگاه آبسنجی یامچی، پلالماس،نیر و لای در شهرستان اردبیل در دورهزمانی سال 1386 تا 1392 انجام شد. در این تحقیق جهت بررسی وضعیت کیفی آب از شاخص کیفیت آب WQI-NSF و استاندارد کیفیت آب آشامیدنی سازمان برنامه و بودجه استفاده شد. نتایج نشان داد مقادیر شاخص کیفیت آب WQI-NSF در ایستگاههای پلالماس، یامچی، نیر ولای به ترتیب 62 ،39 ،42 و 15 بود که ایستگاه های یامچی و نیر در طبقات نسبتا ضعیف تا مناسب و پلالماس و لای به ترتیب در طبقات متوسط و ضعیف قرار داشتند. همچنین نتایج بدست- آمده از استاندارد کیفیت آب آشامیدنی سازمان برنامه و بودجه، نشان داد که تمامی پارامترها در چهار ایستگاه آبسنجی، به جز کلیفرم مدفوعی، در حد مطلوب و یا مجاز بودند. به نظر میرسد دلیل اصلی این افت کیفی آب در مورد کلیفرم مدفوعی، تخلیه فاضلابهای خانگی روستاهای مجاورایستگاه-های مورد مطالعه باشد که حتما باید در این زمینه تمهیدات زیستمحیطی لازم توسط مسیولان منطقه در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی:
بالوخلوچای، نیرچای، لایچای، شاخص کیفیت آب،WQI-NSF

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_143.html