CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله نقش مدیریت آسیب پذیری کلیدی در تابآوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در زمان بحران زلزله

عنوان مقاله: نقش مدیریت آسیب پذیری کلیدی در تابآوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در زمان بحران زلزله
شناسه (COI) مقاله: NWWCE01_145
منتشر شده در کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

روناک برهمن - دانشجوی کارشناسیارشد دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی فاضلی - استادیار، دانشگاه شهید بهشتی
رضا راستی اردکانی - استادیار، دانشگاه شهید بهشتی

خلاصه مقاله:
نقش مهم مدیریت آسیبپذیری بهعنوان یک شاخص کلیدی بر میزان تابآوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب در حفظ آرامش و بالابردن آستانه تحمل مشترکین از یک سو سازمانهای مربوطه از سویی دیگر، سبب موفقیت و بهبود عملکرد در شرایط بحران زلزله میشود. این پژوهشبه بررسی مهمترین و موثرین عامل در تابآوری مشترکین آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران میپردازد. مدل این پژوهش از مدل مکمانوسدر تابآوری سازمان بهره گرفته است و به مدلی برای تابآوری مشترکین تعمیم داده شده است. برای حصول نتیجه، آزمون مدل مربوطه با 600 پرسشنامهای 42 سوالی پس از آزمون پایایی و روایی آن در اختیار 600 مشترک قرار گرفت و از این تعداد 383 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از شاخصهای آماری )آزمون فیشر و آزمون 2x کارل پیرسون( و همچنین درنظر گرفتن رهنمونهای خبرگان و دست اندرکاران شرکتآب و فاضلاب، زلزلهشناسی و مدیریت بحران به تایید یا رد فرضیهها پرداخته شد. تحلیل نتایج، تاثیر و اهمیت عامل اصلی مدیریتآسیبپذیریهای کلیدی بر تابآوری مشترکین شرکت آب و فاضلاب تایید نمود.

کلمات کلیدی:
مدیریت آسیبپذیری کلیدی، تابآوری، شرکت آب و فاضلاب، زلزله

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-NWWCE01-NWWCE01_145.html