CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه سرمایه فکری با متغیرهای استراتژی رقابتی پورتر مطالعه موردی:صنعت بازی های رایانه ای

عنوان مقاله: بررسی رابطه سرمایه فکری با متغیرهای استراتژی رقابتی پورتر مطالعه موردی:صنعت بازی های رایانه ای
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_061
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مهین راشکی قلعه نو - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، دانشگاه سیستان و بلوچستان
الهام بهرامی - کارشناس ارشد مهندسی کامپیوتر-گرایش نرم افزار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

خلاصه مقاله:
هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه سرمایه فکری با متغیرهای استراتژی رقابتی پورتر است. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی است، زیرا از نتایج یافته ها، برای هدایت مدیران و تولیدکنندگان بازی های رایانه ای، جهت انتخاب استراتژی رقابتی مناسب،استفاده می شود. می توان این پژوهش را پژوهش توصیفی – پیمایشی به حساب آورد، زیرابه بیان موضوع تحقیق و تشریح آن از طریق داده های توصیفی می پردازد و با استفاده از پرسش نامه به بررسی رابطه سرمایه فکری با متغیرهای استراتژی پورتر می پردازد. ابزار پژوهش، پرسشنامه های استاندارد بوده که روایی آن از روش اعتبار محتوا و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ _که عدد۹۸ % به دست آمده است_ تائید گردید. جامعه آماری این پژوهش، با استفاده از اطلاعات موجود، 9۳ شرکت تولیدکننده بازی های رایانه ای است که مجموعاً دارای 5۴۱ کارمند می باشند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده که حجم نمونه 5۳۱ نفر برآورد شد. روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت تصادفی ساده بوده است. در این پژوهش برای بررسی و آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگیپیرسون و رگرسیون با نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در سطح اطمینان 33 % سرمایه فکری تأثیر مثبت و معناداری بر استراتژی های رقابتی پورتر در صنعت بازی های رایانه ای دارد

کلمات کلیدی:
سرمایه فکری؛ استراتژی رقابتی؛ تمایز؛ تمرکز؛ رهبری هزینه؛ مزیت رقابتی.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_061.html