CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی کیفیت آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1392

عنوان مقاله: بررسی کیفیت آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان در سال 1392
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_078
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

کیانوش کثیری - دانشجوی کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه هشت بهشت اصفهان ،اصفهان؛ایران
روح الله شیخ ابومسعودی - کارشناس ارشد،مدیریت فناوری اطلاعات سلامت،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت
ساناز احمدی - دانشجوی کارشناسی،فناوری اطلاعات سلامت،مرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سلامت

خلاصه مقاله:
آزمایشگاه تشخیص طبی و آسیب شناسی ،موسسه ی پزشکی است که طبق ضوابط قانونی ایجاد می گردد و در آن نمونه های حاصل از بدن انسان برای تشخیص و کنترل بیماری ها و تاثیر درمان مورد آزمایش قرار می گیرد. برای اخذ نتیجه صحیح و قابل قبول ،بهحداقل رساندن خطاهای آزمایشگاه ،اجرای صحیح برنامه هایی از جمله تضمین کیفیت) QA ( ،کنترل کیفیت) QC ( ،بهبود مستمر کیفیت ( CQI ( و مدیریت کیفیت فراگیر) TQM ( ضروری می باشد.انجمن پزشکی ،کیفیت مراقبت بهداشتی را به صورت ؛درجاتی از خدمات ارائه شده به افراد و جوامع می باشد که احتمال نتایج بهداشتی مطلوب را افزایش داده و با دانش . علوم حرفه ای سازگار می باشد؛تعریف مینماید. تضمین کیفیت طیف وسیعی از فعالیت ها را در برمی گیرد و در واقع یک فعالیت آینده نگر است که اجرای آن در یک قالب منسجممنجر به رسیدن آزمایشگاه به کیفیت مطلوب می گردد. کنترل کیفیت در آزمایشگاه با هدف بررسی میزان پایداری سیستم اندازه گیری طراحی می شود و خود شامل مواد و روش های کنترل می باشد.وجود راهنماهای کیفی و کنترل کیفیت تجهیزات انواع قسمت های آزمایشگاهی بسیار مهم و موثر است.امروزه با توجه به اهمیت کیفیت و ارتقای سیستم های بهداشت و درمان نیاز به کیفیت ضروری استو با توجه به همین مساله به بررسی کیفیت آزمایشگاه های بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان) 8بیمارستان( پرداختیم. در واقع،چنین اقداماتی اگر با درک عمیق کارکنان از مفاهیم و حمایت و همکاری مدیران نباشد می تواند به نتایج نامطلوب و حتی عکس نیز تبدیل گردد. این پژوهش از نوع کاربردی و مطالعه ای از نوع توصیفی-مقطعی می باشد.جامعه مورد پژوهش شامل کلیهبخش های آزمایشگاه های مراکز آموزشی-درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهر اصفهان ) 8 بیمارستان(بوده است.جمع آوری داده ها با استفاده از چک لیست 73 سوالی و مصاحبه مختصر پیرامون ارزیابی کیفیت آزمایشگاه ها بوده است. برای ارزیابی و جمع آوری داده ها پژوهشگر مستقیما به بیمارستان های مورد مطالعه مراجعه نموده و مصاحبه با مدیران و مسوولین بخش آزمایشگاه،مشاهده مستقیمو مطالعه اسناد و مدارک موجود به تکمیل چک لیست اقدام نموده است.با توجه به نمره میانگین آزمایشگاه ها اقدام به رتبه بندی آنها شده است و سوالات با جواب های بله،خیر و بله/خیر کد بندی و تحلیل گردیده است. پس از گردآوری ،داده ها وارد نرم افزار spss16 شد و با استفاده از روش آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید

کلمات کلیدی:
کیفیت،آزمایشگاه های بیمارستانی،استاندارد بیمارستانی،آزمایشگاه تشخیصی-طبی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_078.html