CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی در میزان استرس و فشارهای روانی ناشی ازکار کارکنان مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی جنوب استان تهران

عنوان مقاله: بررسی تاثیر توانمند سازی روانشناختی در میزان استرس و فشارهای روانی ناشی ازکار کارکنان مورد مطالعه: اداره امور مالیاتی جنوب استان تهران
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_129
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

عباس احمدی - استادیار ، دانشگاه پیام نور مرکز ساری
پیمان کوچه باغی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی،دانشگاه پیام نور کرج

خلاصه مقاله:
امروزه فشار روانی از جمله مشکلاتی است که بشر متمدن امروزی در همه عرصه های زندگی با آن دست به گریبان است. بررسی های گوناگون نشان داده اند که فشار عصبی برای سازمان و فرد شاغل هزینه ها و خسارتهای سنگینی را به دنبال دارد. کارکنان توانمند با کاراییو اثر بخشی بالایی که دارند به سازمان و خودشان نفع می رسانند. توانمندسازی کارکنان یک ابزار ضروری مدیریتی است که میتوان در جهت هدایت منابع انسانی به منظور افزایش بهرهوری مورد استفاده قرار داد. در همین راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با کاهش استرس وفشار روانی کارکنان در سازمان امور مالیاتی جنوب استان تهران است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری این پژوهش 892 نفر بوده اند. ابزار گردآوریاطلاعات پرسشنامه بوده است که پس از سنجش روایی و پایانی در بین افراد توزیع شده و نتایج آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش ارتباط منفی بین ابعاد توانمندسازی روانشناختی با فشار عصبی کارکنان به کمک معادلات ساختاری موردآزمون قرار گرفت که نتایج بدست آمده از این آزمون وجود ارتباط منفی را تأیید کرد. همچنین برازش مدل تحقیق نیز با کمک نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفتکه نتایج بدست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان دهنده برازش قابل قبول مدل می باشد. در پایان بر مبنای نتایج بدست آمده، پیشنهاداتی برای مدیران و کارکنان سازمان ارائه شده است .

کلمات کلیدی:
توانمندسازی روانشناختی، استرس شغلی، اداره امور مالیاتی جنوب استان تهران، احساس شایستگی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_129.html