CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی تاثیر تبلیغات محیطی در نگرش مخاطبین

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تبلیغات محیطی در نگرش مخاطبین
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_150
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

علی روحی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی
منا روحانی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه آزاد اسلامی

خلاصه مقاله:
ارتباط بین تجارت و تبلیغات دیر زمانی است که وجود داشته و ادامه دارد. در واقع، تبلیغات باعث رونق تجارت شده است. و باگذشت زمان میتوان شاهد رشد تبلیغات به خصوص تبلیغات محیطی بود. هدف از این تحقیق حاضر بررسی تاثیر تبلیغاتمحیطی بر نگرش مخاطبین در خرید کالا می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی شهر مشهد می باشد ، نمونه آماری از طریق فرمول کوکران بدست آمده وبرای گرد آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد نیکولاس ) 5001 ( برای سنجش نگرش نسبت به تبلیغات محیطی استفاده شده است وهمچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهشاز آزمون تی استفاده گردیده است. پس از تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه تکمیل شده به کمک نرم افزار spss با اطمینان 31 % به تایید و رد فرضیات مورد نظر پرداخت ایم که تبلیغات محیطی برنگرش مخاطبین در خرید کالا موثر است ولی به تفکیک جنسیت و تاًهل تفاوت معناداری وجود دارد که میتوان نتایجی را از آن خارج کرد و در پایان پیشنهاداتی نیز جهت بهبود و استفاده از نتایج تحقیق ارایه گردیده است

کلمات کلیدی:
تبلیغات محیطی ، دیوارنگارها ، مبلمان شهری ، نگرش ، خرید.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_150.html