CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تحلیل تأثیر توانمندسازهای فنآوری اطلاعات و چابکی سازمانی در ارتقاء هوشمندی رقابتی

عنوان مقاله: تحلیل تأثیر توانمندسازهای فنآوری اطلاعات و چابکی سازمانی در ارتقاء هوشمندی رقابتی
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_153
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

مژده جعفری - کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه ولیعصر(عج)

خلاصه مقاله:
امروزه رقابت در گستره جهانی صورت میگیرد و در چنین فضایی، کشورها و سازمانهایی قادر به بهرهبرداری از فرصتهای بازار جهانی خواهند بود که توانایی خلق و توسعه مزیت رقابتی را داشتهباشند. هوشمندی رقابتی به عنوان یک ابزار مدیریت راهبردی و یکی از سریعترینزمینههای رشد کسب وکار دنیا، یکی از تکنیکهای مهم در ایجاد مزیت رقابتی است. در این راستا چابک بودن سازمان میتواند نقش بسزاییدر افزایش هوشمندی رقابتی سازمان داشتهباشد. از سویی یکی از اولویتهای اصلی سیستم چابک توجه زیاد به اطلاعات است. میزان تبادل اطلاعات در سازمان های چابک زیاد و نیازمند مراقبت جدی از اطلاعات کلیدی است بنابراین، سازمانهای چابک نیازمند فنآوریهایاطلاعاتی انعطافپذیر برای تطبیق با شرایط ناپایدار هستند از اینرو فنآوری اطلاعات یکی از مهمترین توانمندسازهای دستیابی به چابکی است. از اینرو در این مقاله هدف بررسی عوامل توانمندساز فنآوریاطلاعات و چابکی و اثر این دو بروی هوشمندی رقابتی میباشد. بدین منظور، مبانی نظری فنآوریاطلاعات، چابکی و هوشمندی رقابتی بصورت عمیق بررسی شدهاست. براساس نتایج این تحقیق سازمانها با استفاده از فناوریاطلاعات و توانمندسازهای آن میتوانند سریعتر و بهتر به سازمانهای چابک تبدیل شوند و خود را با محیط متغییر پیرامونی سازگار سازند و در این راستا چابکبودن سازمان از طریق ایجاد سرعت و انعطافپذیری بیشتر برای تأمین بهتر نیاز مشتریان باعث برتری بر رقبا و در نتیجه هوشمندی رقابتی میشود. بنابراین سازمانها با استفاده از فناوریاطلاعات میتوانند به هوشمندی رقابتی دستیابند ودر صحنه رقابت باقی بمانند

کلمات کلیدی:
فناوری اطلاعات؛ چابکی 1؛ هوشمندی رقابتی

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_153.html