CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان طرح های راه و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

عنوان مقاله: بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان طرح های راه و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_156
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

طاهره بیرانوند - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهیدچمران اهواز
زینب بیرانوند - کارشناس ارشد اماردانشگاه الزهرا
نادر قاسمی - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهیدچمران اهواز

خلاصه مقاله:
مقاله حاضر نتیجه یک تحقیق میدانی است که هدف آن بررسی رابطه هوش هیجانی با عملکرد شغلی کارکنان طرحهای راه و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در شهر اهواز است. چرا که امروزه در سازمان های کنونی هوش هیجانی به عنوان یک عنصر ضروری برای موفقیت یک فرد در زندگی و کار در محیط اجتماعی پرچالش امروز تبدیل شده است و تحقیقات تجربی در این حوزه رو به گسترش است. پژوهشی به شیوه توصیفی (همبستگی) انجام شد. جامعهٔ تحقیق کلیه کارکنان طرح های راه و ساختمان مدیریت مهندسی ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در شهر اهواز است که به روش نمونه گیری تصادفی ساده، ۱۹۷ نفر آنها به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها دو پرسشنامه، یکی پرسشنامه هوش هیجانی تراویس برادبری و جین گریوز (۲۰۰۵) و دیگری پرسشنامه پاترسون (۱۹۷۰) بود. به منظور آزمون فرضیه ها از نرمافزار SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش هیجانی با عملکرد شغلی رابطه معنادار دارد. همچنین هر کدام از مؤلفه های هوش هیجانی با عملکرد شغلی رابطه مثبتی دارد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد بعد مدیریت رابطه دارای بالاترین رتبه و بعد آگاهی اجتماعی پایین ترین رتبه در بین ابعاد هوش هیجانی را دارد.

کلمات کلیدی:
هوش هیجانی ، عملکردشغلی ، شرکت ملی مناطق نفت خیزجنوب

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_156.html