CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)

گواهی نمایه سازی مقاله تشخیص مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

عنوان مقاله: تشخیص مالی شرکتهای دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شناسه (COI) مقاله: OICONFERENCE01_161
منتشر شده در نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی در سال ۱۳۹۵
مشخصات نویسندگان مقاله:

رحیم عابدی - مدیریت مالی استراتژیک – عضو هیئت علمی دانشگاه ارومیه
نسرین رسولی - کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی دانشگاه ارومیه

خلاصه مقاله:
تشخیص مالی نشان میدهد که چگونه به بهترین نحو یک شرکت از داراییهای خود، حقوق صاحبان سهام، درآمد و هزینهها استفاده میکند. در ایران بخش دارویی یکی از بخشهای توسعه یافته در اقتصاد کشور است، بررسی رضایتبخش بودن بخش مالی آن حایز اهمیتاست. این مطالعه با هدف اشاره به اجزای تشخیص مالی برای یک دوره پنج ساله از 1811 الی 1831 در چهار شرکت دارویی پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار تهران موقعیت مالی، عملکرد و ریسک را اندازهگیری میکند. برای آزمون فرضیات از t-value و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار SPSS استفاده شد. به رغم سطح رضایت بخش ورشکستگی صنعت از نظر مدل Z آلتمن، اما موقعیت مالی، عملکرد و ریسک شرکتهای انتخاب شده متوسط برآورد شد. نتایج نشان داد که تنها بین تشخیص موقعیت مالی و تشخیص عملکردهمبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. باتوجه به اجزای تشخیص مالی داروسازی ابوریحان در پایینترین وضعیت نسبت به سایر شرکتهای دارویی قرار دارد.

کلمات کلیدی:
تشخیص، تشخیص مالی، تشخیص موقعیت مالی، تشخیص عملکرد، تشخیص ریسک.

صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_161.html